Databasunderhåll

BookHits databas behöver ett regelbundet underhåll. Detta kan ske dels genom Omnis program för databasunderhåll (startas från BookHit) eller genom BookHits egna underhållsprogram.