Andra tecken

Kollektomaten kan inte bara visa användaren information på olika språk, den kan också visa olika skrifttecken. Standard är svenska. Men det går också att växla till andra tecken. Välj då först en flagga som symbol och icon för det nya språket, och skriv sedan in alla texter på detta språk (exakt samma sätt som när du t ex skriver in en engelsk översättning).