Översikt och Syfte

En översikt över vad Centralorder egentligen är samt syftet med den.