Statistik och analys

Under menyn STATISTIK hittar Du information om Din verksamhet i både siffror och diagram. Siffrorna (som också bildar underlag för diagrammet) är alltid helt aktuella och sammanställs i det ögonblick Du väljer punkten. ​ Alla olika statistiklistor och fönster fungerar enligt samma princip. Välj i menyn under för att komma direkt till ett av underkapitlen.