Inventering

Du inventerar genom att registrera artikel och antal. Enklast med hjälp av scannern. Du kan ha flera inventeringar igång samtidigt. För att skilja dem använder EuroShop startdatum och dessutom kan Du ge inventeringen ett namn. T ex ”Bettans sommarinventering”. Du kan inventera helt manuellt, men också med hjälp av listor, kassascannern eller handterminal. Välj i menyn under för att komma direkt till ett av underkapitlen.