Varuingång

Det finns två olika sätt att göra varuingång, med order och utan order. I det första fallet plockar Du fram en tidigare skickad order och bokar av hela eller delar av denna som levererad. I det andra fallet finns det ingen order inlagd i EuroShop, utan det handlar bara om att ange vad som levererats och från vem. Båda typer av varuingång sker i samma fönster. Välj i menyn under för att komma direkt till ett av underkapitlen.