Order

Det finns i princip två olika sätt att beställa, för eget lager (lagerorder) och på beställning av en kund som vill ha den specifika varan (kundorder). Dessa registreras på olika sätt men skickas på samma sätt. Välj i menyn under för att komma direkt till ett av underkapitlen.