Gränssnitt

Gränssnittet i EuroShop är mycket användarvänligt. Det är lätt att hitta och programmet har inte fönster-som-öppnas-på-fönster-som-öppnas-på-fönster ... utan varje funktion står för sig. EuroShop har istället flikar för att det hela tiden skall vara lätt att se var man är. För att underlätta arbetet finns också aktivitetsknappar och funktionsknappar i EuroShop .