Manual för Loppisportal 1.5

Denna manual beskriver grundinställningar, hur kunden lägger in sina artiklar, hur butiken sköter systemet och hur kassan kopplas samman med portalen.