Följ

Betalomatprogrammet

Då programmet startar ser man en vy liknande den i fig1. Där finns 1-9 blå knappar med vit text (markerade som 3)) , en vit överskriftsrad 1) samt en välkomst/ instruktionsrad 2)

Längst ned finns tre bilder (flaggor) för byte utav språk 4).

Bet.1.png

Fig1. Betalomat-programmet körs.

Genom att klicka på en av flaggorna 4) byts texterna på knapparna samt texten på välkomstmeddelandet 2) till det språk man valt. (För att ställa in texterna på knapparna se manualen för Redigeringsprogrammet).

 

Köp

Genom att klicka på en knapparna startar man ett köp för produkten. Ett vitt och blått instruktions/köpformulär enl. nedan fig2 visas:

Bet.2.png

Fig2. Ett köp har påbörjats och köp/instruktionsformuläret visas

Texten ”Vänligen vänta…”  och ”Använd kort…” syns efter en stund och en knapp  ”Stop Transaction” blir aktiverad och kan användas för att avbryta köpet.

Betalning sker sedan på vanligt vis genom att föra in betalkortet i kortterminalen , skriva sin kod och trycka OK. Alternativt kan man använda sig av ”blipp”-funktionen om detta är aktiverat i kortterminalen.

Om kortköpet går igenom visas ett meddelande i grön text ”Köp Godkänt” se fig3,  annars visas ett meddelande i röd text med förklaring av varför ej köpet gick igenom.

Bet.3.png

Fig3. Godkänt köp visas i köpformuläret 

Om köpet gick igenom skrivs ett kvitto ut från kvittoskrivaren vilket är kundens bevis för köp.

När köpet / köpförsöket är över och resultatet (lyckat eller misslyckat) har visats under  ca 7-8 sekunder försvinner köpformuläret och man kan nu göra ett nytt köp.  Kortterminalfönstret visar då ”Ny Kund”.

 Under tiden ett köp pågår är samtliga produktknappar samt språkflaggs-knapparna avaktiverade.

Ett köp kan avbrytas genom att antingen trycka ”stop” på kortterminalen eller genom att klicka på

”Stop Transaction”-knappen 3) i köpformuläret.

OBS: Innan första köpet är gjort måste kortterminalen stå i läge ”Terminal stängd”

OBS: Betalomatprogrammet måste startas om för att känna av ändringar gjorda av redigerings-programmet.

 

Variabla produkter

Genom att klicka på t.ex. produktknappen ”Flera dagars Camping” i fig1 startar man ett köp med en variabel produkt. Man möts av följande typ av formulär (fig4):

Bet.4.png

Fig4: Utseende på formuläret för en vald variabel produkt

Överst visas produktens namn 6) (i det här fallet ”Flera dagars Camping”) , därefter under ”Välj belopp” 7) visas tre knappar knapp1-knapp3 med beskrivande texter 1) - 3) efter varje knapp.

Genom att klicka på en knapparna knapp1-knapp3 startas ett köp , variabel produkt-fönstret stängs och köpet fortlöper på samma sätt som tidigare beskrivits under kapitlet ”Köp”.

Genom att klicka på Avbryt/tillbaka -knappen 5) går man tillbaka till huvudsidan fig1) i betalomatprogrammet.

Om man klickar på knapp 4) ”Annat Belopp” går man vidare till delen där man själv anger belopp av programmet (se nedan).

Texterna 6), 7) och knapptexterna 4) och 5)  visas i det språk som är valt innan köpet. Texterna 7) , 4)  och 5) är hårdkodade.

OBS. Variabla produkter (på första sidan fig1) känns igen på att de ej har något pris på sig. De har endast text.  

 

Betalning med eget belopp 

När man har klickat på knapp 4) ”Annat belopp” möts man av ett inmatningsfönster liknande fig5. nedan:

Bet.5.png

Fig5.Inmatningsdel för angivning av valfritt belopp

I textfältet 2) kan man med hjälp av sifferknapparna ange ett valfritt belopp att betala in. Vill man  ange ett decimaltal kan man använda knapp 4) (decimalpunkt). Genom att klicka en eller upprepade gånger på knapp 3) raderar man de tecken man skrev in sist. När man är färdig med inmatningen av beloppet gör man köpet genom att klicka på knapp ”OK”. 

Om talet man har matat in är godkänt stängs fönstret och betalningen fortgår enl. kapitlet ”Köp”. 

Om inte talet är godkänt visas ett meddelande att talet var fel och kunden får försöka med ett nytt.

 

Mailfunktioner       

Smallkiosk2 är utrustat med en mailfunktion som automatiskt skickar rapportmail med försäljning till kunden. Rapporterna kan ställas in att skickas varje dag och / eller varje vecka. 

 

Generella Inställningar program/dator 

Betalomatprogrammet är inställt på att köra i autostart-läge samt med samtliga formulär utom SalesForm  och ReceiptForm som ”topmost=true”.

Dessutom är energialternativ inställda för pcn så att den aldrig skall gå i viloläge. Windows Update är dessutom inaktiverat.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.