Följ

Omnis program för databasunderhåll

Med menyn BOOKHIT / ADMINISTRATION / DIAGNOS / DATAADMINISTRATION och lösenordet "9000" startas Omnis program för databasunderhåll.

1. Välj menyn UTILITIES / DATAFILE TOOLS / REORGANIZE DATA för att reorganisera databasen

Klicka YES

Välj menyn UTILITIES / DATAFILE TOOLS / CHECK DATA FILEför att kontrollera databasen.

Ett fönster öppnas och kontroll av tabellerna sker automatiskt. Nere till vänster visas vad som behöver åtgärdas.

Punkten CHECK DATA rekommenderas att alltid startas.

Om fel hittas, så tryck på REPAIR för att starta reparation.

3. Välj menyn UTILITIES / DATAFILE TOOLS / DATEN 3.2 / NEW DATABASE för att skapa en ny databas och exportera in all information från den gamla till den nya databasen. I samband med detta kontrolleras alla data och endast korrekta dataposter importeras.

4. Välj menyn UTILITIES / DATAFILE TOOLS / DATEN 3.2 / ENLARGE DTABASE för att utöka din databas med fler segment.

Detta bör ske inför jul och andra perioder med stor försäljning. Om databasen blir full, kn ingen ny information sparas. Detta märks normalt först av allt i kassan där nya kvitto inte kan sparas, dvs försäljning går ej att genomföra.

Notera hur många segment det finns och skriv in det nya antal du vill ha. Dvs befintligt antal plus en.

När du är färdig med detta Omnis program för databasunderhåll måste BookHit startas om.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.