Följ

Inventering genom externa inventeringsdata

Registrering av lagersiffror med externa inventeringsdata

Förutsättning är att du gjort inventeringsfilen med hjälp av en avläsningsapparat, att Du har ett giltig serviceavtal.

De via filinmatade värdena kan bearbetas direkt i BookHit. Lagerjämförelsen sker automatiskt, titlar som inte finns med i sortimentet sparas i en fil och ett felprotokoll skrivs ut.

Läsa in externa inventeringsposter

Här laddar du in filer med inventeringsdata, denna filen kan t.ex. komma som en textfil.

Boka till varugrupp

Här registrerar du värden på varugruppsnivå för poster som inte finns i databasen.

Skapa VLB-Batchfil

Funktion som ej är aktuell i Sverige.

Fellistor …

Med hjälp av denna funktion kan du skriva ut fellistor för sortiment, hämtfack och varugrupper. Gå in under resp. meny, så öppnas ett fönster med alla inventerade poster.

Med hjälp av dessa listor kan du på ett snabbt och enkelt sätt ändra på bl.a. saldo och status.

Lagersaldo lägre än inventeringssaldo

Har det hänt ett fel vid bokningen av varuingången under årets lopp, kan det hända att lagersaldot är mindre än inventeringssaldot.

Lagersaldo högre än inventeringssaldo

Här kan förklaringen vara att något har blivit stulet. Men även här bör du göra en kontroll.

Observera att det är mycket viktigt att du innan du avslutar inventeringen har kontrollerat att det inte finns några saldon kvar, då måste du radera dem.

Alla icke registrerade artiklar

Detta utgör grunden för en uppordning av sortimentet. Ta fram eller skriv ut listan sorterad efter varugrupp.

Efter inventeringen är det lämpligt att nollställa alla ej registrerade artiklar med saldo, och att radera den sista bokningen som är äldre än ett år.

Sortimentsinmatningar visas samtidigt.

Återställa

Om du har förberett en inventering men ändrar dig kan du återställa detta, med hjälp av denna funktionen.

Du får en fråga om du verkligen vill återställa inventeringen:

Avbryt

Klicka här eller Esc för att avbryta.

Återställ inventering

För att återställa alla uppgifter som de var innan kommandot förbereda inventeringen gavs klickar du här.

OBS! När du återställer inventering kommer all information registrerad efter förberedandet av inventering att förloras.

Avsluta

För att avsluta en påbörjad inventering använder du dig av denna funktionen.

I fellistan borde du radera alla ej registrerade artiklar med saldo innan du avslutar inventeringen.

Markera hur du vill att saldona ska läsas in och klicka sedan på knappen avsluta inventering. Du får nu frågan om du verkligen är säker på att du vill avsluta inventeringen. När du här klickar ja, får du frågan om lagersaldo för ej registrerade artiklar ska nollställas och här klickar du ja. Nu går BookHit igenom alla artiklar i systemet.

VLB-BATCH - sökning

Funktion som ej är aktuell i Sverige.

Skriv ut inventeringslista

Inventeringslistan kan skrivas ut sorterad efter varugrupp eller andra kriterier.

Beroende på om du har valt schablonavdrag eller stegvisa avdrag, skriver BookHit ut respektive lista. Det är även möjligt att i jämförelsesyfte först skriva ut en lista med stegvisa avdrag och sedan i basdatan, ändra till schablonavdrag och därefter skriva ut denna lista. Inventeringslistornas data förblir kvar under hela året så att du har tillgång till dem.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.