Följ

Kontroll av inloggningar

I menyn i admin-läget under RAPPORTER finns ett val för att visa kunders inloggningar och inloggningsförsök.

Listan kan vara bra för att se både kunder som kanske glömt sitt lösenord eller t.ex råkat trycka ner Caps-lock och kontaktar er för att de inte kunnat logga in.

De gröna pilarna sidan om rubrikerna är till för att sortera upp eller ner enligt bokstavsordning.

Loggen visar följande:

  • Tidpunkten för inloggning / försök till inloggning.

  • Statusen för inloggningen / försöket.

SUCCESS betyder lyckad inloggning.

FAIL betyder misslyckad inloggning.

  • IP-adress som inloggningen/försöket kommer från.

  • Epost-adress som blivit inskrivet vid inloggningen.

  • Lösenord som blivit inskrivet vid inloggningen.

Är lösenordet som angivits fel, skrivs det ut i klartext, medan ett korrekt lösenord skrivs och lagras bara som NOT ENCRYPTED då ett korrekt lösenord pga säkerhet och integritet inte visas i klartext.

Har inget lösenord angivits visas det som en tom rad.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.