Följ

Extra sidor

Du kan lägga till upp till fyra extra sidor med valfritt innehåll. Det gör du genom att gå in på "Sidor" - "Extra sida 1" (2, 3 och 4 fungerar på precis samma sätt).

När vi har gått in på "Extrasida 1" ser det ut enligt följande:

Vi börjar med att välja att sidan ska vara aktiv genom att trycka på "Ja" istället för "Nej".

Sedan väljer vi vad sidan ska ha för rubrik. Du kan ha upp till 16 tecken i rubriken på en extrasida.

Efter det skriver vi in den text som vi vill ha på extrasidan. När vi är klara trycker vi på "Uppdatera Extrasida 1".

Vi ser att VIP (som vi döpte extrasidan till) nu finns med i huvudmenyn. Klickar vi in på den ser vi också att texten vi skrev är med på sidan.

Vill vi ta bort en extrasida går vi bara in på den och väljer att den inte ska vara aktiv längre, så försvinner den direkt. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.