Följ

Uppdatering av databas

Uppdatera databasen

Om databasen behöver uppdateras, så startas uppdateringsprogrammet automatiskt på den första datorn som uppdateras (det räcker att du gör det på en dator, även om du har flera datorer i ditt nätverk.

OBS Uppdateringen kan ta flera timmar. Därför bör du alltid starta uppdateringar sist på kvällen. När dagsavslut och allt annat arbete är avslutat.

Databasuppdatering

Denna uppdatering startar normalt helt automatiskt. Om om den inte gör det, och du får ett meddelande att du måste starta köra Database Update Tool startar du den manuellt så här:

1. Starta programmet Database Update Tool. Hittas generellt under C:\XXX\ eller C:\PROGRAM\XXX\ (XXX = programmets namn).

2. När du ser följande fönster, klicka NEXT.

3. Ange adress till datorn där databasen finns.4. När du ser följande fönster, klicka FINISH.

Denna process kan ta allt från en min upp till flera timmar beroende på hur stor förändringen mellan de två versionerna är.

5. Detta meddelande visas när åtgärden har utförts. Du kan nu starta den nya versionen av ditt kassasystem.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.