Följ

Import från Kassasystem

I menyn FIRMA DATA > IMPORT kan Du importera information från EuroShop (dagsavslut, kundfakturor och leverantörsfakturor).

Ett fönster öppnas och Du startar importen genom att klicka på knappen

8-Import-fraan-kassasystem-1.png

​​Efterhand som importen fortskrider fylls fälten ett efter ett.

8-Import-fraan-kassasystem-2.png

​​När importen är klar, visas en rapport där Du exakt kan se vad som importerats.

8-Import-fraan-kassasystem-3.png

Klicka på för att få en skriftlig rapport över importen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.