Följ

Betalning Och Påminnelser

Påminnelser / Betalningar

Med denna funktionen kan du på ett enkelt sätt kontrollera vilka fakturor som är obetalda, utskickade påminnelser och boka inbetalningar.

Visa öppna poster

Ett urvalsfönster öppnas, du gör ett urval på vilka fakturor du vill se, t.ex. fakturor för en viss datum eller för en viss kund:

Du erhåller ett fönster med funna poster:

Kund

Om du klickar på denna knapp öppnas basdata fönstret för den markerade kunden. Du kan också genom att dubbelklicka på en post öppna basdata fönstret.

Faktura

Markera den post du vill se mer information om och klicka på denna knapp, så öppnas faktura basdata fönstret. Genom att dubbelklicka på den post du vill titta på öppnar du också faktura basdata fönstret.

Protokoll

Klicka på denna knapp för att skriva ut ett protokoll över de öppna fakturorna. Du får frågan om du endast vill skriva ut protokoll för markerade poster, genom att klicka Ja kan du skriva ut endast för de poster du markerat och klickar du Nej kan du skriva ut alla posterna som visas i detta fönstret.

Utskriftsfönstret öppnas och du kan välja utmatningsenhet.

Påminnelse

För att skriva ut påminnelser för en eller flera fakturor, markerar du dessa och klickar sedan på denna knapp, då öppnas utskriftsfönstret och du kan välja utmatningsenhet.

Påminnelsetexter hämtar BookHit ur menyn Påminnelsenivåer och texter, där du kan mata in en egen text som senare används som ett seriebrev. Efter att du skrivit ut alla påminnelser kommer frågan:

I vanligt fall bekräftar du detta med Enter. Skulle du likväl ha haft problem med utskriften eller om du haft uppe varje påminnelse på skärmen innan utskrift, kommer du troligen inte att öka påminnelsestegen. Därför har BookHit gett dig möjligheten att själv bestämma om du vill öka på påminnelsestegen eller om detta skall ske automatiskt.

Ta bort

Du markerar de poster du vill ta bort ur listan och klickar sedan på denna knapp.

OBS! De tas endast bort ur lista och kommer visas igen vid nästa tillfälle.

Sortering

Här kan du ange hur du vill att BookHit ska sortera de funna posterna, t.ex. efter; fakturanummer, kundnummer, påminnelsenivå o.s.v.

Öppna poster per …

Om du på ett enkelt sätt vill skriva ut öppna fakturor kan du använda dig av denna funktion.

Genom att i detta fönster ange ett datum, kan du på ett enkelt sätt skriva ut alla öppna fakturor till detta datum.

Statusrapport

Här skrivs en statusrapport ut för öppna poster, du kan se hur många fakturor som är förfallna, när de förföll och vilken påminnelsenivå de är på.

Betalningsingång

För att boka betalda fakturor använder du dig av denna funktionen.

OP: ______

Detta visar hur mycket kunden som är kopplad till visad faktura har i obetalda fakturor.

Söka faktura

Har du inte fakturanumret kan du med hjälp av denna knapp söka efter fakturan. Standard sökfönstret öppnas och du anger en söktext, sökfält och ett söksätt.

FaNr

Här skriver du in fakturanumret och går sedan vidare med TAB.

Fakturabelopp

När du skrivit i vilken faktura du vill bearbeta i fältet FaNr, kommer här att visas vilket belopp fakturan är på.

Standard- eller restbetalning

Om kunden betalar hela fakturan eller har tidigare gjort en delbetalning och betalar in det resterande beloppet ska denna punkten vara markerad.

Delbetalning

Gör kunden en delbetalning på fakturan ska denna punkten vara markerad.

Betalt belopp

I detta fältet fyller du i hur mycket kunden betalar.

Betalt

Här skriver du när kunden gjorde inbetalningen.

Summan redan betalt

Har kunden gjort en delbetalning på fakturan visas den inbetalda summan i detta fältet.

Nästa betalning

Gör kunden en delbetalning, måste du i detta fältet fylla i när nästa betalning beräknas göras.

Avbryta

Om du vill avbryta inmatningen klickar du på denna knappen.

Registrera

När du vill godkänna inbetalningen klickar du på denna knappen.

Påminnelsenivåer och texter

BookHit har fem olika påminnelsesteg. För att ge ditt företag möjlighet att välja med vilken intervall ni ska skicka ut de olika påminnelserna, väljer denna punkten.

Ändra

Om du vill ändra på uppgifter i detta fönstret klickar du knappen med pappret och pennan.

Påmin. nivå

Du markerar vilken påminnelse nivå du vill arbeta med

Efter ____dagar aktiveras

Här skriver du i efter hur många dagar denna påminnelse nivån ska aktiveras.

Tilltal

Du markerar vad BookHit ska ta för tilltal. T.ex. kan du välja brevtilltal, har du då i kund basregistret fyllt i detta fältet kommer BookHit att ta texten där ifrån.

Avgift

Här fyller du i vilken påminnelseavgift som ska läggas på fakturan.

Standard text för påminnelsenivå ___

Skriver du i en text i detta fönstret kommer BookHit att använda denna till den markerade påminnelsenivån.

Eftersom påminnelsetexterna görs i ordbehandlingsmodus, klickar du Enter för radbyte.

Lista med öppna, påminda poster

Här visas en lista med öppna och påminda poster

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.