Följ

Hämtfack

Hämtfack

Ett stort problem är att ge kunderna snabba upplysningar om de av dem beställda böckerna, eftersom det finns såväl öppna som redan levererade beställningar.

Med hjälp av denna funktion kan du på ett enkelt sätt söka efter en kundbeställning.

Kundförfrågan

Med hjälp av de kundförkortningar som du vid order tillfället matat in och som beräknats av BookHit, har du möjlighet att få fram önskade upplysningar på ett par sekunder.

I sökfönstret som öppnas anger du en söktext, sökfält och ett söksätt:

När du gjort din sökning får du följande fönster, där funna poster visas:

I fönstrets övre del ser du öppna order, i fönstrets nedre del de redan levererade respektive ej levererbara titlarna.

Visa

Med denna knappen visas basdata fönstret för den markerade beställningen.

Ändra

Här kan du ändra på en beställning, genom att markera den och sedan klicka på denna knapp.

Utskrift

Här skriver du ut en lista för alla beställningarna i det övre fönstret.

Meddelande

Här skriver du ut ett leveransbesked för den markerade beställningen. Är ingen beställning markerad kommer ett leveransbesked att skrivas ut för alla beställningar i det övre fönstret.

Sortering

Med hjälp av denna funktion kan du sortera listorna efter olika kriterier. Med hjälp av pilen till höger om dessa fält visas alla sorterings alternativ. Beroende på vilket alternativ du markerar sorterar BookHit därefter.

Radera

Om du vill radera en beställning ur hämtfack, markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen. Du får frågan om du verkligen vill radera alla markerade poster.

OBS! Denna informationen raderas permanent och går inte att återställa!

Avboka

Vill du boka av en beställning markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen, och du får frågan om du verkligen vill boka av dessa.

Beställa om

Om du vill beställa om en artikel klickar du på denna knapp efter att ha markerat de aktuella posterna, ordern tas upp igen i orderfilen och kan sedan vidarebefordras.

Följesedel

Om du vill skapa följesedlar till de poster som visas i detta fönster markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen.

Skapas följesedlar i detta fönstret skapas separata följesedlar för de enskilda kunderna. För att kontrollera detta går du in under menyn följesedel och väljer visa basregister, sedan bläddrar du till den sist skapade följesedeln med knapparna föregående och nästa. Du kan nu jämföra kund, antal och titel på artikeln.

Faktura

För att skapa fakturor till de poster som visas i detta fönster markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen.

Skapas fakturor i detta fönstret skapas separata fakturor för de enskilda kunderna.

Om du vill kontrollera detta går du in under menyn faktura och väljer visa basregister, sedan bläddrar du till den sist skapade följesedeln med knapparna föregående och nästa. Du kan nu jämföra uppgifterna.

OBS! Om en följesedel eller faktura skapas ur order med förskottsbetalning, kommer denna information som en fakturaposition. Om en följesedel eller faktura hävs eller enstaka positioner raderas, återställs alla positioner ur hämtfack till hämtfacksstatus öppen. Men om hämtfacket har raderats under tiden, så kan status inte återställas. Då görs istället en lager bokning.

Hämtad

Om kunden hämtar en artikel utan att det skrivs en följesedel eller faktura, markerar du den aktuella posten och klickar sedan på denna knappen. Den markerade posten markeras nu med dagen datum och ett ”>”. På så sätt kan du vid ett senare tillfälle snabbt och enkelt ta fram dessa poster, för att skapa följesedlar och fakturor.

Återlämnad

Har du sålt en artikel, men kunden vill återlämna den, markerar du artikeln i detta fönstret och klickar på denna knappen. Du får frågan om alla markerade artiklar ska betraktas som återlämnade, om du klickar Ja, markeras denna posten med ett frågetecken och du kan vid ett senare tillfälle avgöra vad du vill göra med den, t.ex. boka den till lager.

Till lager

Om det fortfarande finns kunder som inte hämtat sina beställningar eller lämnat tillbaka en bok markerar du dessa och klickar på knappen till lager. Du får då frågan om du vill flytta alla markerade artiklar från hämtfack till lager.

Tömma

Om du klickar på denna knappen får du frågan om du vill radera alla avräknade artiklarna i hämtfack.

OBS! Denna information raderas permanent och går inte att återställa!

Infoga

Vill du infoga en ny kund i BookHit kan du gör det med hjälp av denna knappen. Basdata fönstret för kunder öppnas och du kan som vanligt mata in uppgifterna. För att godkänna klickar du på Enter eller den gröna bocken och för att avbryta klickar du på Esc eller det röda krysset.

Förena

Är en bok kopplad till fel kund kan du ändra det med hjälp av denna funktion. Markera de poster du vill ändra på och klicka sedan på denna knappen, ett sökfönster öppnas och du kan söka efter den kund du istället vill koppla artiklarna till. När du hittat rätt kund får du frågan om du verkligen vill koppla alla markerade titlar till kund nr ____. Nästa gång i hämtfack när du söker på en av dessa kunder kan du se att de markerade posterna har flyttat sig.

Skrivare

Om du klickar på denna knappen kan du välja mellan att skriva ut; ett protokoll, etikett, kundmeddelande, sidoprotokoll eller en uppdragssedel.

Visa titlar …

Med hjälp av punkterna här under kan du på ett enkelt sätt hitta de artiklar som är hämtade men ej ännu blivit fakturerade, de som är tillbaka lämnade och ska bokas om till lager o.s.v.

… alla

Med denna funktionen visas alla i hämtfacket befintliga titlar.

Knapparna i detta fönster har samma funktion som under punkten Kundförfrågan.

Visa

Om du klickar på denna knappen kommer beställningen på den markerade eller den första posten i detta fönstret att visas. Genom att dubbelklicka på önskad post kommer samma fönster att visas.

Radera

Markera alla poster du vill radera och klicka sedan på denna knappen. Du får frågan om du verkligen vill radera dessa, om du klickar Ja kommer de att raderas och denna informationen går ej att återställa!

Avboka

Om du vill att en eller flera artiklar ska betecknas som klara, markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen. Du får fråga om du verkligen vill markerar dessa som klara, klickar du Ja ändras statusen på dem. Detta innebär då att du inte kan genom hämtfack sälja dessa i kassan.

Beställa om

Om du vill beställa om en eller flera artiklar, markerar du dessa och klickar sedan på denna knapp. När du får frågan om du vill beställa om de markerade titlarna klickar du Ja. Då flyttas dessa poster från detta fönstret till fönstret med öppna beställningar (menyn Beställning – Beställa – t.ex. Alla beställningar).

OBS! Det är en kundbeställning som skapas!

Följesedel

Om du vill skapa följesedlar till de poster som visas i detta fönster markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen.

Skapas följesedlar i detta fönstret skapas separata följesedlar för de enskilda kunderna. För att kontrollera detta går du in under menyn följesedel och väljer visa basregister, sedan bläddrar du till den sist skapade följesedeln med knapparna föregående och nästa. Du kan nu jämföra kund, antal och titel på artikeln.

Faktura

För att skapa fakturor till de poster som visas i detta fönster markerar du dessa och klickar sedan på denna knappen.

Skapas fakturor i detta fönstret skapas separata fakturor för de enskilda kunderna.

Om du vill kontrollera detta går du in under menyn faktura och väljer visa basregister, sedan bläddrar du till den sist skapade följesedeln med knapparna föregående och nästa. Du kan nu jämföra uppgifterna.

OBS! Om en följesedel eller faktura skapas ur order med förskottsbetalning, kommer denna information som en fakturaposition. Om en följesedel eller faktura hävs eller enstaka positioner raderas, återställs alla positioner ur hämtfack till hämtfacksstatus öppen. Men om hämtfacket har raderats under tiden, så kan status inte återställas. Då görs istället en lager bokning.

Hämtad

Om kunden hämtar en artikel utan att det skrivs en följesedel eller faktura, markerar du den aktuella posten och klickar sedan på denna knappen. Den markerade posten markeras nu med dagen datum och ett ”>”. På så sätt kan du vid ett senare tillfälle snabbt och enkelt ta fram dessa poster, för att skapa följesedlar och fakturor.

Återlämnad

Har du sålt en artikel, men kunden vill återlämna den, markerar du artikeln i detta fönstret och klickar på denna knappen. Du får frågan om alla markerade artiklar ska betraktas som återlämnade, om du klickar Ja, markeras denna posten med ett frågetecken och du kan vid ett senare tillfälle avgöra vad du vill göra med den, t.ex. boka den till lager.

Till lager

Om det fortfarande finns kunder som inte hämtat sina beställningar eller lämnat tillbaka en bok markerar du dessa och klickar på knappen till lager. Du får då frågan om du vill flytta alla markerade artiklar från hämtfack till lager.

Tömma

Om du klickar på denna knapp får du frågan om du vill radera alla avräknade artiklarna i hämtfack.

OBS! Denna information raderas permanent och går inte att återställa!

Infoga kund

Vill du infoga en ny kund i BookHit kan du gör det med hjälp av denna knappen. Basdata fönstret för kunder öppnas och du kan som vanligt mata in uppgifterna. För att godkänna klickar du på Enter eller den gröna bocken och för att avbryta klickar du på Esc eller det röda krysset.

Koppla kund

Är en bok kopplad till fel kund kan du ändra det med hjälp av denna funktion. Markera de poster du vill ändra på och klicka sedan på denna knappen, ett sökfönster öppnas och du kan söka efter den kund du istället vill koppla artiklarna till. När du hittat rätt kund får du frågan om du verkligen vill koppla alla markerade titlar till kund nr ____. Nästa gång i hämtfack när du söker på en av dessa kunder kan du se att de markerade posterna har flyttat sig.

Sortering

Med hjälp av denna funktion kan du sortera listorna efter olika kriterier. Med hjälp av pilen till höger om dessa fält visas alla sorterings alternativ. Beroende på vilket alternativ du markerar sorterar BookHit därefter.

… fakturerade

I detta fönstret visas alla de poster som är avräknade / fakturerade.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

… hämtade

I detta fönstret visas alla de artiklar som är hämtade d.v.s. sålda.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

… öppna

I detta fönstret visas alla öppna artiklar.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

… återlämnade

De artiklar som du betecknat som återlämnade visas i detta fönstret.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

… öppna för faktura

I detta fönstret visas alla de artiklar som ska faktureras.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

… öppna för följesedel

I detta fönstret visas alla de artiklar som ska skrivas ut följesedlar för.

För mer information se under rubriken ”… alla”.

Söka

Med hjälp av denna funktionen kan du på ett enkelt sätt leta fram beställningar i hämtfacket.

Sökfältet Leveransdatum hjälper dig om det inte medföljer någon följesedel. Saknas t ex en kundetikett är det av betydelse att du kan leta med hjälp av ISBN eller titeln för att kunna hitta rätt kund.

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Här kan du bl.a. söka på leveransdatum, meddelande nummer, leveransklockslag och uppdrags nummer, till detta kan du också välja en status, se bilden nedan:

Diskettsymbol med svart pil resp. röd pil

Här har du möjlighet att spara de olika sökkriterierna. Om du vill spara kriterierna så att du enkelt kan ta fram dem igen trycker du på disketten med den svarta pilen så får du upp följande fönster:

Om du vill ta fram några redan sparade kriterier trycker du på disketten med den röda pilen, så får du upp följande fönster:

Offertöversikt

Här söker du efter offerter . Du kan bl.a. söka på offert nummer. I standardfönstret från hämtfack visas varje enskild offertpositions status (öppna beställningar, levererat till dig, levererat till kund). Här kan du också skapa följesedlar, fakturor och utföra övriga av hämtfacks standardfunktioner.

Återlämnad

Med ÅTERTA kan du återta till kunden redan levererade artiklar. Denna funktion kan även användas för provförsändelser eller provförsändelser med följesedel. Så länge titlar finns kvar i hämtfacket, men som redan har markerats som avräknade (beräkning, följesedel eller kassa) kan du återta dem efter angivna markeringar.

Annulleras en faktura eller en följesedel, så återtas titlarna automatiskt till hämtfacket. I PC - kassan gäller funktionen analog, d v s att en avräknad titel igenkänns i PC - kassan och det frågas om artikeln skall återtagas och bokas om.

Uppdragsöversikt

Med denna funktionen kan samlade order kontrolleras och levereras.

Du ser uppdragsnumret, vilken kund, antal öppna beställningar, värdet för de öppna beställningarna o.s.v.

Ta bort

Markera den post du vill ta bort ur listan och klicka på denna knappen.

OBS! Den markerade posten tas enbart bort ur listan och kommer att visas igen vid nästa tillfälle!

Följesedel

Markera de poster som du vill skapa följesedlar för och klicka sedan på denna knappen.

Finns mer än en post per rad markerar du när du trycker på denna knappen om du vill skapa en följesedel per uppdrag eller en per kund.

Faktura

Markera de poster som du vill skapa fakturor för och klicka sedan på denna knappen.

Finns mer än en post per rad markerar du när du trycker på denna knappen om du vill skapa en faktura per uppdrag eller en per kund.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.