Följ

Dagsavslut

Dagsavslut

Efter var dag måste ett dagsavslut genomföras, detta för att börja på en ny journal och för att få rätt datum på kvittona.

När du väljer dagsavslut under menyn PC-kassa får du följande fönster:

Saldo

Här ser du summan av de adderade checkarna.

Gårdagen

Här ser du vad som fanns i kassan vid gårdagens avslut.

Differens

I denna rutan visas ett negativt belopp, som består av: dagsintäkter, uttag, utgifter, check (som redan redovisats som kassasaldo).

När du räknar sedlar, mynt och anger siffrorna i respektive ruta, står det förhoppningsvis +-0,00 kr i differens rutan.

Har du under dagens lopp matat in checkarna med funktionen Tot med växel och sedan klickat på check, så visas antalet checkar samt summan i rutan ckeck.

Utskrift rapport

Om du vill skriva ut en kassarapport klickar du i denna ruta. Informationen du får på denna utskriften är den samma som skrivs ut på kvittoskrivaren vid godkännandet av dagsavslutet.

OBS! Det får inte finnas några parkerade kvitton när du gör ett dagsavslut!

När du matat in all data i detta fönstret och kontrollerat att antal checkar och betalkort stämmer klickar du på knappen boka så får du upp följande fönster:

Du kryssar i allt som du vill ska bokas, de betalningssätt där de finns transaktioner som i detta fallet är check och betalkort är redan i kryssade, kontant är aldrig i kryssat!

När du är klar klickar du på boka, om nu allting är korrekt ska det stå 0,00 kr i alla fälten:

När du får upp detta fönstret klickar du på knappen genomföra dagsavslut. Du får frågan om du vill genomföra dagsavslutet trots att du har ett saldo på 0,00 kr, här klickar du JA och avslutet skrivs ut på kvittoskrivaren. Om rutan Utskrift rapport är i kryssat visas ett utskriftsfönster där du väljer utmatningsenhet.

För att nästa dag börja på en ny journal och få rätt datum på kvittona måste ett dagsavslut genomföras.

Kassadifferens

Förhoppningsvis sker detta aldrig. Om det skulle hända så behöver du inte betala skatt för pengar du aldrig fått.

Vid dagsavslut och vid byte av kassapersonal kan du direkt se hur mycket pengar som saknas, dvs. när du matar in sedlar, mynt och checkar visas differenssumman av dagens debet. Registrerad kassadifferens registreras på ett särskilt konto och redovisas vid månadsskiftet i varugruppstatistiken indelat efter överskott och underskott.

Klickar du på NEJ har du möjlighet att kontrollera räknade pengar en gång till och ändra om det behövs. Kanske glömdes det att registrera ett uttag eller en insättning.

Skulle det fortfarande vara en kassadifferens, så redovisar du beloppet här, annars följer kassadifferensen med några dagar eller längre.

Urval av kassarapport

För att få fram omsättningssiffror eller statistik och därmed få upplysningar angående resultat, samt att siffrorna skall kunna ställas till förfogande för bokföringen, måste du välja bland olika kassarapporter. Som vanligt har du flera möjligheter. I regel handlar det om tidsperioder, som t ex en vecka eller en månad. Som du ser kan BookHit administrera flera kassor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.