Följ

Arbeta i kassan

Arbeta i kassan

I menyn Arbetsplats (under menyn BookHit) har du redan gjort för inställningar för PC–kassan (se bilden under texten). För att du skall kunna fortsätta att arbeta med BookHit måste kvittoskrivaren vara påslagen och PC-kassan aktiverad

OBS Annars fungerar inte kassan.

Aktivera

Du kan aktivera kassan på olika sätt. Det enklaste sättet är att trycka på ”F 6” eller gå in under menyn: PC-Kassa – Aktivera.

När skrivaren aktiveras får du ett meddelande på skärmen.

Efter att PC - kassan har aktiverats får du fram kassans inmatningsmall.

Beroende på inställningen befinner sig markören antingen i fältet artikel eller i pris.

Försäljning med scanner

1. Kund

Matar in kundens namn in den stora rutan uppe till höger, du kan också enbart skriva ett namn där, kunden behöver inte vara upplagd i BookHit, du kan skriva vad som helst i detta fältet.

Du kan söka efter en kund genom att trycka på kund-knappen, då öppnar sig ett sökfönster och du kan göra din sökning.

I rutan nedanför kund-knappen kan du skriva i kundnumret och då letar BookHit reda på kunden med det kundnumret.

Omsättning total 36,00 visar hur mycket denna kunden totalt har handlat för.

Kontant 36,00 visar hur mycket kunden har betalat kontant.

2. EAN-kod

Läser in EAN-koden med scannern. Nu visas information om den artikeln.

Hämtfack

För hämtfack beställningar kan i basdatan fastställas om kundadressen alltid skall stå på aktuellt kvitto, om det aldrig skall stå med eller endast efter förfrågan.

På kassamallen kan du med hjälp av en markering på kvittot se om titeln befinner sig i hämtfack. I BookHit arbetar hämtfack rationellt tillsammans med kassan.

Exempel:

En kund beställer en bok och du skaffar boken via grossist eller förlaget. Varuingången registreras och titeln placeras (fysiskt) och registreras i hämtfack.

Om kunden säger att boken är beställd och ska vara undanlagd kan du trycka på denna knappen så söker BookHit efter boken i Hämtfacket.

Tryck på knappen Hämtfack, så får du upp ett sökfönster där du kan söka efter en artikel.

Hur vet BookHit nu vilka beställningar som måste läggas i hämtfack och vilka som skall ledas vidare?

Denna information måste du mata in i basdata i menyn SKS under meddelandenummer. Där skall du fastlägga vid vilka meddelandenummer ordern skall läggas in i hämtfack och vid vilka nummer den skall föras vidare.

Markera titlarna som du skall överföra till denna kund och klicka på ÖVERFÖRA. Du kommer tillbaka till kassafönstret och titlarna skrivs in och registreras automatiskt.

Du kan även föra över ytterligare titlar som kunden hittar i bokhandeln på kvittot, och sedan avsluta kvittotransaktionen.

3. Antal

Markören ställer sig på antal. BookHit föreslår ”1”. Gå vidare med TAB eller skriv in en annan siffra.

4. Pris

Med TAB förflyttar du dig till pris vilket du kan ändra om detta inte stämmer överens med det faktiska priset.

5. Varugrupp

Flytta dig till varugrupp med hjälp av TAB. Vill du behålla varugruppen gå vidare med TAB, annars skriv dit en ny varugrupp. Du kan också söka efter en varugrupp, genom att trycka på TAB en gång till så att varugrupps knappen markeras, tryck sedan Enter, nu kan du göra din sökning.

6. Moms

Flytta dig vidare till moms, skriv antingen vilket nummer momssatsen har eller gå till nästa ruta och skriv momssatsen.

7. Avdrag / Rabatt

Förflyttar du dig till . / . (avdrag av) SEK eller %. Genom att trycka ENTER skickar du inmatningen till skrivaren.

Möjliga avdrag kan du mata in i rutan, ”./.”här bestämmer du om det skall anges ett procentuellt belopp eller ett belopp i kronor.

När du skrivit en siffra och markerar om det ska vara % eller Skr och senare går vidare med TAB får du upp en ruta till höger där du kan skriva en förklaring till varför du ger rabatt.

Behåll

Om denna rutan kryssas i kommer BookHit att behålla rabatten när nästa artikel matas in, du kanske vill ge kunden rabatt på allt han köper.

Text

I denna rutan kan du skriva fri text.

8. Kontroll av pris och moms

Kontrollera om priset i kassan stämmer överens med priset på artikeln samt rätt momsgrupp.

9. Klar

Med ENTER registrerar du beloppet i kassan. När alla artiklar har matats in för denna kund kan du avsluta kvittotransaktionen på två olika sätt:

Tot. F11

Du trycker ”F 11” eller klicka på ”tot-knappen”, då skrivs kvittot ut och försäljningen bokas som kontant betalning.

Tot med växel F12

Med växelpengar ( även checkar matas in här). Tryck på ” F 12” eller klicka på ”tot med växel”, efter att du har matat in den sista artikeln.

Med TAB - tangenten förflyttar du markören till nästa fält, där du kan skriva in summan. När du skriver in summan t.ex. fältet för betalkort, kommer siffrorna i fältet för kontant att raderas.

Genom att klicka på resp. text kan du förflytta siffrorna nedåt i fälten.

Alla transaktioner visas vid dagsavslut.

Stäng kassa-fönster

Med ESC kan du vid varje tillfälle ( dock endast efter lyckad kvittotransaktion) avbryta PC - kassan. Är kvittotransaktionen ej klar får du ett meddelande om detta på skärmen.

Försäljning utan scanner

Detta fungerar likadant som med scanner förutom att du skriver in EAN-koden/Artikelnumret förhand.

Skriv ut

Ett kvitto kan skrivas ut såväl med manuellt inmatad adress som med en adress som du fått från kundregistret (Kvittoutskrift). Varje kvitto för aktuell dag kan du skriva ut som kopia och förse eventuellt kvitto med en adress i efterhand.

Vill du koppla bort kvittoutskrift kan du göra detta i basdata eller dirigera om utskriften till LPT3, COM3 eller COM4.

Förklaring av knappar

Funktioner

Här ser du kortkommandon för de olika kassafunktionerna. Här hittar du också ONLINE-journalen.

Häva

Om du vill häva ett utslaget kvitto använder du dig av denna knappen.

OBS! Kvittot måste vara utslaget för att du ska kunna utnyttja denna funktion!

Kopia

När du gjort ett kvitto och vill ha en kopia på detta trycker du på denna knapp och en kopia på detta kvitto skrivs ut.

Kvittens

När kvittot blivit utslaget och kunden vill ha namn på kvittot, klickar du på denna knapp, så får du upp följande fönster:

Här kan du antingen söka efter en kund eller skriva in önskad text.

Du väljer med vilken information som kvittot ska skrivas ut med, du har tre alternativ: Kvittens med originaltext, Kvittens utan positioner med text och Kvittens med samma text för alla.

Text

Här kan du skriva in en valfri text.

OBS! Kvittot måste synas i den vänstra delen av kassa fönstret för att kunna utnyttja denna funktion.

Annullera

Om du vill ta bort en post som du slagit in i kassan, använder du dig av denna knappen. Dubbelklicka på posten du vill ta bort så du ser den i inmatningsfönstret, se bilden nedan:

Sedan klickar du på knappen ”annull.” och en minus post skapas

Godkänn denna posten nu, genom att klicka på knappen nästa eller klicka Enter.

Nästa

Denna knappen används endast i samband med annullera en post.

Delsumma

För att få delsumman kan du antingen titta i det gula fältet i kassa fönstret eller trycka på denna knappen.

Tot. F11

Om köpet ska bokas som ett kontantköp kan du använda dig av denna knappen eller kortkommandot F11.

OBS! Kvittot kommer bara att slås ut, ingen ruta där betalningssätt kommer att visas!

Tot med växel F12

Om kunden betalar på annat sätt än med kontanter eller du vill se hur mycket som kunden ska ha tillbaka trycker du på denna knappen eller kortkommandot F12, så får du upp följande ruta:

BookHit föreslår automatiskt att det ska bokas kontant. Du skriver summan du får av kunden i rätt ruta, längst ner i rutan bredvid Tot. ser du summan som kunden har betalt. För att siffrorna ska ändra sig måste du gå vidare till ett annat fält med t.ex. TAB-tangenten. När du är klar bekräftar du med den gröna ”bocken” eller Enter.

BookHit har nu räknat ut hur mycket kunden ska ha tillbaka och det kommer även att stå betalningssätt på kvittot.

Kund

Du får upp ett sökfönster och du kan söka efter kunden.

Artikel

Du får upp ett sökfönster och du kan söka efter en artikel. Du kan också direkt i fältet skriva i ett sökord och söka efter en artikel. Tänk på vilket sökfält som är markerat i sök rutan.

Hämtfack

Du får upp ett sökfönster och du kan söka efter en kund beställning.

Varugrupp

Här får du upp en lista på alla varugrupper.

£

BookHit räknar automatiskt ut summan i Euro.

F5, Snabbrabatt

Här kommer snabbrabatten som du tidigare lagt in under SKS – Arbetsplats – PC-kassa.

Behåll

Om denna rutan kryssas i kommer BookHit att behålla rabatten när nästa artikel matas in, du kanske vill ge kunden rabatt på allt han köper.

Text

Här kan du skriva in en valfri text, som sedan visas på kvittot.

#

Med denna knapp kan du snabbt och enkelt ändra kvittotexten, i stället för att manuellt skriva in dem i rutan Text.

Texterna lägger du själv in under basdata – kvittotexter.

Förvandla kvitto till följesedel, F4

Om du slagit in alla artiklar och kunden vill bli fakturerad använder du dig av denna funktionen. När du matat in alla artiklarna klickar du på denna knappen.

Detta måste ske innan kvittot slås ut!

Hämta kvitto, Ctrl + F3

När du parkerat ett kvitto och sedan vill fortsätta på det klickar du på denna knapp eller kortkommando Ctrl + F3. Då får du upp ett fönster med de parkerade kvittona:

Du markerar vilket kvitto du vill hämta, detta gör i det vänstra fältet som heter kvittonr.. Sedan klickar du på knappen Hämta markerat kvitto och avslutar köpet.

Parkera, F3

Om du påbörjat ett kvitto men inte kan avsluta det på en gång och vill ta en annan kund emellan kan du använda dig av denna funktion.

Utan att klicka på ”Tot”-knappen klickar du på denna och kvittot parkeras och du kan ta nästa kund.

Kvittoavbrott

Med denna knapp avbryter du det påbörjade kvittot. De inmatade posterna kommer att annulleras.

Utbet.

För att kunna föra kassan korrekt behöver du denna funktion.

Eftersom du registrerar alla betalningsingångar måste du också registrera alla utbetalningar för att kassan skall stämma.

Det är viktigt att inte endast registrera utbetalningar utan också alla pengauttag!

Det finns utgifter med eller utan moms. Det finns utgifter som påverkar omsättningen och utgifter som är neutrala. Utgifter som påverkar omsättningen kan t ex vara att ta emot en presentkupong eller att återbetala en kund. Neutrala utgifter är t ex när man tar ut pengarna för att lämna dem på banken.

Boka / häva utgift

När du tar pengar från kassan använder du dig av denna funktionen. Om du tar ut för mycket pengar och vill lägga tillbaka, använder du dig också av denna funktionen.

Under PC-kassa – basdata – text för utgift, skriver du in olika utgifts poster, t ex post, bank, återbetalning och fika.

Du väljer en text som passar, skriver in summan, anger om beloppet innehåller moms och i fältet kassör skriver du dina initialer. Sedan klickar du på boka, för att stänga detta fönstret klickar du på avbryt.

Om du tagit ut för mycket pengar, väljer du samma text som när du tog pengarna, anger summan som du matat in för mycket, anger om beloppet innehåller moms. Sedan klickar du i rutan häva och sedan på knappen boka, då bokar BookHit tillbaka detta i kassan igen. Denna funktion använder du endast om du tagit ut pengarna i detta fönstret så att det finns något att boka emot.

Boka / häva inbetalning

När du gör en inbetalning i kassan utan att ha sålt något använder du dig av denna funktionen.

Denna funktionen fungerar likadant som Boka / Häva utgift.

Faktura

Om en kund kommer till kassan och vill betala en faktura, klickar du på denna knapp. Du får upp ett sökfönster, där du söker efter fakturan, när du hittat rätt faktura får du följande fönster:

I fältet text kan du skriva in fri text och i fältet betalt skriver du vad kunden betalar, hela fakturan eller en delbetalning.

Annullerad

Om fakturan ska annulleras klickar du på denna knappen och du får upp följande fönster:

Här godkänner du annulleringen med Tot. (F11) eller Tot med växel (F12).

Kassalåda

Denna knappen trycker du på om du vill öppna kassalådan utan att ha matat in artiklar eller utbetalning eller tryck+.

Int p-kort

Denna funktion använder du vid försäljning av interna presentkort.

Tryck på knappen Int p-kort, du får nu upp artikeln interna presentkort.

I fältet Utpris skriver du i summan vad presentkortet ska vara värt. Du bekräftar sedan detta genom att klicka Enter.

Vill kunden handla fler artiklar matar du in dessa precis som vanligt och klickar sedan på Tot (F11) eller Tot med växel (F12) (för mer info se under rubriken Försäljning med scanner).

Presentkort

Denna knappen kan ni själva döpa om efter era önskemål, detta gör ni under menyn PC-Kassa – Basdata – diverse.

Exempel: Om butiken använder sig av två olika presentkort, de från Svenska Bokhandelsföreningen och de från koncernen, kan man då använda sig av dessa två olika knapparna: Int. p-kort och presentkort.

För att sälja ett presentkort klickar du på knappen "Presentkort". Då hämtas varan "Presentkort" in i kassan och du skall ange värde för detta.

Då presentkort inte är en vara, utan en skuldsedel, redovisas det inte som försäljning i dagsavslutet. Istället finns det under rubriken "Försäljning - Presentkort". Den betalda summan finns under "Betalningsmedel" och redovisas under det betalningsmedel som kunden använt (kontant, kort...).

När presentkortet används för betalning registreras det som ett betalningsmedel (F12-tangenten för att välja betalningssätt).

I dagsavslutet redovisas de sålda artiklarna i försäljningsstatistiken, medan själva presentkortet redovisas under " Betalningsmedel - Presentkort ".

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.