Följ

Filial

Inställningar för filialen

Denna meny visas endast om BookHit är inställt att vara ”central”. Filialbyte

Här har du möjligheten att boka om artiklar från en filial till en annan. Lagersaldot bokas av i en filial och en elektronisk följesedel bokas om till nästa filial.

Budget

Nya och ändrade budgetsiffror kan I denna menypunkt importeras från centralen

Fråga om filiallbyte

Inkommande och utgående ”frågor om filialbyte” bearbetas i denna meny. Via knappen ”bearbeta” öppnas samma fönster som i filialbyte. Där kan du t ex ändra antal och sedan skicka tillbaka frågan till avsändaren.

Fakturor baserad på filialbyte

Med denna menypunkt skapas fakturor för artiklar som lämnats till andra filialer. Genom att klicka på knappen ”Faktura” öppnas en meny där du väljer i vilken form fakturan skall skapas.

Export av omsättningsstatistik

Du har möjlighet att exportera antingen all omsättningsstatistik för varugrupper- och/eller sortimentsstatistik, eller bara den statistik som skapats sedan din senaste export.

OBS Om du exporterar sortimentsomsättning för stora mängder artiklar skapas mycket stora filer. Tag hänsyn till detta när vid automatisk export/import och ge BookHit rätt tidsmarginaler för att hinna med bearbetningen.

Export av uppdateringar

Från filialer kan elektroniska följesedlar och ändringar av olika register skickas till centralen.

1. Manuellt

All export av information kan ske manuellt.

I filialen finns under menyn FILIAL / EXPORT flera menypunkter som var och en exporterar en viss typ av information. Vanligast är punkten REGISTER-UPPDATERING.

2. Automatiskt som ”Tidsinställt”

I menyn SKS / ARBETSPLATS / TIDSSCHEMA kan Du bl a lägga in fyra klockslag som programmet skickar beställningar från denna arbetsplats till Centralen.

Import av uppdateringar

​Centralens elektroniska följesedlar och ändringar av olika register kan importeras i filialerna.

1. Manuellt

All import av information kan ske manuellt.

I filialen finns under menyn FILIAL / IMPORT flera menypunkter som var och en importerar en viss typ av information:

 • Slagord
 • Kunder
 • Förlag
 • Artikel
 • Offerter
 • Följesedlar
 • Fakturor
 • Ordervärde
 • Centrallagersaldo
 • Order
 • Representant
 • Kalkyl
 • Enheter

Välj sedan punkt och importen startar, under förutsättning att det finns en korrekt fil att importera. Om denna saknas får du ett meddelande.

2. Automatiskt som ”Startaktivitet”

I menyn SKS / ARBETSPLATS / STARTAKTIVITETER kan importen automatiseras så att de sker automatiskt när BookHit startas på den aktuella arbetsplats-datorn.

3. Automatiskt som ”Tidsinställt”

Här lägger du in när du vill att just denna arbetsplats ska läsa in information från Centralen. Du kan också lägga in fyra klockslag som programmet skickar beställningar från denna arbetsplats till Centralen​.

Lägg in klockslag på den information du vill ha uppdaterad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.