Följ

Arbetsplats

Inställningar ARBETSPLATS

BookHit har ett stort antal möjliga inställningar och för att göra dessa överskådliga i handboken, har inställningarna delats upp per meny i fyra delar. Denna del handlar om menyn BookHit > Arbetsplats

Här görs diverse inställningar men kom ihåg att det som görs här gäller endast för denna arbetsplats.

Extern sökning

Här anges individuella sökvägar för den arbetsplats till olika CD-ROM skivor om sökvägar skiljer sig från standard. Om ni har t.ex. en server och fem datorer, olika drivenheter på dessa datorer, ställer du in vad som gäller för just denna datorn.

OBS Detta är en funktion för utländska CD-skivor som ej används av en normal svensk bokhandel.

Inställningar

Här gör du diverse arbetsinställningar, bl.a. vilken skrivare som ska användas för utskrift av etiketter och om inlästa orderfiler ska raderas. Om du inte vill att IK och påslag ska visas i artikelfönstret anger du detta här. Observera att täckningsbidraget på följesedlar och fakturor kommer då inte heller att visas.

Info

Här ser du bl.a. se; serienummer, registreringsnummer och vilken programversion som är installerad. Du ser också var programmet är installerat och var databasen befinner sig.

Knappen med skrivaren på skriver ut en lista över systemet.

Knappen ”MER” visar detaljerad info om systemet (moduler och program).

Kassasystem

Här gör du basinställningar för externa kassor. Det kräver dock att du har modulen kassasystem installerad.

Drivenhet och sökväg Allmänt

Här ser du inställningar för inkommande och utgående data, dessa kan ändras.

Under rubriken produktbilder anger du en standardmapp för lagring av produktbilder. Dessa ska ha ett namn bestående av ISBN-nummer och ändelsen ”JPG” och ingår i internetexporten.

OBS! Använd ej denna funktion utan att först prata med supporten.

Scanner-terminal

Här gör du inställningar för inventering med en scanner-terminal.

För att denna funktionen ska fungera krävs att du har modulen Bärbar dataregistrering installerad.

Nummerserier

Här kan du ange startvärden för; faktura, följesedel, offert, kunder, beställning och varuingång, som gäller endast för denna arbetsplatsen.

PC-kassa

Här matas alla uppgifterna om PC-kassan in; kassanummer, text på kvitto, text på kunddisplay och inställningar på kassalåda. Vad som ska skrivas ut vid ett dagsavslut, vilka uppgifter som ska föras från hämtfack till kassan. Om du vill att kassan automatiskt ska öppnas när du startar programmet görs även detta här.

I inmatningsfältet väljer du var markören automatiskt ska ställa sig.

Text på kvitto

För en individuell utformning av ditt kvitto har du 2 x 5 rader till förfogande där du kan utforma kvittot efter önskemål.

Du kan mata in ett kvittohuvud och en kvittofot.

Tips: Om kvittoskrivaren inte skulle klippa dina kvitto rätt, utan företagsnamnet kommer på nästa kvitto, flytta då ner texten en rad så att den översta raden blir tom .

Kvittoskrivare

BookHit tillåter i princip att kvittoskrivaren kan anslutas såväl till parallellport som till COM-port (vi rekommenderar dock parallell).

Du har till ditt förfogande drivrutiner för flera olika standardskrivare. I fältet kvittoskrivare kan du genom att klicka på respektive alternativ göra ett urval.

Kassanummer

Om du har flera kassaapparater i drift, kommer varje kassaapparat att få sitt eget nummer. Kassanumret fyller du i för varje arbetsplats där du använder dig av BookHit som PC-kassa. Du kan endast använda varje kassanummer en gång.

Aktivera PC-kassa vid programstart

Om du klickar i denna rutan startas PC-kassa funktionen direkt när BookHit startas.

OBS! Denna funktion kan vara farligt att använda. Den kräver nämligen att kvittoskrivaren hela tiden är i funktion. Annars ”hänger sig” programmet tills skrivaren fungerar igen.

Snabbrabatt

Här kan du skriva in en rabatt sats om ofta används i kassan. När du sen står i kassa-fönstret och trycker på funktionstangenten ”F5”, får du automatiskt upp denna rabatten.

Markör på ...

Här väljer du var du vill att markören normalt skall stå när arbetet börjar.

Standard varugrupp

Här anger du en uppsamlingsvarugrupp för försäljning av varor som inte är registrerade som en artikel, d.v.s. försäljning utan lagerstatistik.

Utskrift av dagsavslut

I dessa fälten anger du vilken sorts utskrift du vill ha vid dagsavslut.

Kund från hämtfack

Här anger du om kundnamn ska tryckas på kvittot.

Hämta in kundrabatt

Är inte denna markerad får kunden inte rabatt på kontantförsäljning.

Detta fältet måste vara markerat om staffel priserna ska fungera i kassan.

Totalbeloppet inramat

Detta är designen på kvittot.

Skriva ut titel

Du anger om artikelnamnet ska stå på kvittot eller inte.

Saldo

Ett annat alternativ för PC-kassan är att boka ändringar vid försäljning direkt eller först vid dagsavslut.

Vid direkt bokning har du alltid det aktuella lagervärdet på skärmen.

Vid bokning senare på kvällen har du i värsta fall en fördröjning på ett dygn när det gäller aktualitet av lagret.

Fördelen är att du får en bättre arbetshastighet i kassan.

Kassalåda

Om du klickar på denna knappen får du upp ett fönster där styrimpulser för kassalådan matas in.

Normalt behöver du inte göra några inställningar här. Dock kan du prova att förlänga öppningsimpulsen om kassalådan inte öppnas korrekt.

Kunddisplay

Här gör du grundinställningarna för kunddisplayen.

  • Typ av display
  • Anslutningstyper
  • Tid innan text visas vid inaktivitet

Texten kan tidsstyras. Du anger bara mellan vilka klockslag och meddelande som ska visas vid resp. klockslag.

Utskriftsformat

Alla generella inställningar av utskriftsformat sker i SKS – Administration Utskriftsformat. I denna punkt gör du vissa individuella inställningar.

Exempel: För fönsterkuvert måste adressfältet vara mellan fyra och fem cm mätt ovanifrån. Antalet räkningar kan variera mellan en och fyra. Detta beror på kundens önskemål samt din arbetsorganisation.

Dessa värden kan sparas permanent. Efter du har använt blanketten en gång i

BookHit står varje blankett till förfogande.

Före utskriften kan du fixera sidoindrag. Öppna fönstret SIDOINDRAG FÖR UTSKRIFTSFORMULÄR. Markera genom att klicka med musknappen på ett formulär i listan. Alla värden visas i cm. Du kan ändra dem efter behov, om du klickar på ÄNDRA.

Genom att klicka på OK eller genom att trycka på Enter sparar du de ändrade värdena. Vill du inte spara ändringar, tryck påtangenten eller välj AVBRYT.

Startaktivitet

Här kan vissa arbetsuppgifter automatiseras för denna arbetsplatsen.

Om du vill automatisera inläsningen av Seelig filerna kan du ange detta här. Kom ihåg att dessa inställningarna inträffar endast när BookHit startas.

Om modulen ”Central” är installerad visas ytterliggare en punkt, där du kan automatisera inläsningen av försäljningsstatistik från filialerna

OBS! Det kan vara farligt att starta PC-kassan direkt. Kassan kräver nämligen att kvittoskrivaren hela tiden är i funktion. Annars ”hänger sig” programmet tills skrivaren fungerar igen.

Tidsschema

Med denna funktionen kan du tids styra några funktioner från BookHit, dessa inställningar är endast för denna arbetsplatsen och gäller inte för de övriga arbetsplatserna i nätverket.

Läsa in data från Central

Om ni använder er av central och filial funktionen och denna rutan är i kryssad kommer BookHit automatiskt att läsa in information från externa system.

Avsluta programmet automatiskt

Du kan här ange vilket klockslag du vill att BookHit automatiskt ska avslutas. På så sätt kan du enkelt göra en backup.

Skapa redovisnings fil

Här talar du om när BookHit ska skapa en redovisnings fil.

OBS! Dessa data måste föras vidare samma dag till redovisningssystemet, då filen vid nästa tillfälle kommer att skrivas över.

Kontrollera och reparera data

Om du vill att BookHit automatiskt ska gå in och reparera fel kan du anger du här vilket klockslag detta ska ske.

Beställningar skickas till central

Här kan man ange fyra klockslag som man vill att BookHit automatiskt ska skicka beställningar från denna arbetsplats till centralen.

Färger

Här kan du ändra färgerna i BookHit.

OBS! Använd inte denna funktionen innan du pratat med supporten då det kan vara svårt att ändra tillbaka.

Hjälp

Med denna funktionen får du en hjälptext i nedre delen av bildskärmen. För att koppla bort texten går du upp under menyn BookHit > Arbetsplats och markerar ”Hjälp”.

Typsnitt

Här ändrar du typsnitt i BookHit .

OBS! Använd inte denna funktionen innan du pratat med supporten då det kan vara svårt att ändra tillbaka.

Val av utmatningsenhet

Här gör du en grundinställning var utskriften ska komma. T ex kan du välja att få utskrifterna till en fil eller på bildskärmen istället för till skrivaren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.