Följ

Order

Order

Det finns olika sätt att beställa i BookHit, du kan göra beställningar antingen till en kund eller till lagret, nedan beskriver vi de olika sätten.

Visa basregister

Väljer du menykommandot visas det välkända ”Visa basregister” funktionsfönstret.

Finns ingen beställning inmatad, öppnas en dialogruta där det frågas om du vill mata in en beställning. Klickar du på JA, läs vidare i nästa avsnitt (Infoga beställning). Nu ser du den första beställningen i fönstret, beställningsnumret delas ut av programmet.

Om du vill ändra eller radera på visad data, måste du i menyn Beställning välja respektive menykommando.

För att få fram information om en annan faktura, väljer du i menyn Beställning menykommandot sök (se även menyn Sök / Beställning).

Infoga

Gå till infoga i rullningslisten eller tryck funktionstangenten F7.

Funktioner

Med denna knapp kan du infoga en artikel, kund och förlag som inte finns registrerat i BookHit och du kan ändra på en redan befintlig artikel, kund eller förlag.

Samma artikel

Om serieregisteringen är inkopplad kan du använda dig av denna knapp.

Serieregistrering aktiverar du under SKS-menyn. Detta innebär att när du godkänner en beställning öppnas automatiskt ett nytt beställningsfönster, med denna artikeln inskriven.

Samma kund

Om serieregisteringen är inkopplad kan du använda dig av denna knapp.

Serieregistrering aktiverar du under SKS-menyn. Detta innebär att när du godkänner en beställning öppnas automatiskt ett nytt beställningsfönster, med denna kunden inskriven.

”Pekfinger”

Om du trycker på denna knappen kommer BookHit att skapa ett uppdragsnummer.

För mer information se på sidan 2, under rubriken ”Nytt uppdragsnummer”.

Personal

Här skriver du in dina initialer, genom att klicka på knappen personal får du en lista på alla personalförkortningar.

Kund

Om det är en kundbeställning anger du här vilken kund det är.

Genom knappen kund kan du söka efter en kund och genom TAB anger du lager som kund.

Beställer du till en kund, bokas artikeln i hämtfack vid varuingång och beställer du till lagret bokas det i lagret.

Nr

Här kan du mata in kund numret om beställningen är till en kund. Söker du efter en kund kommer BookHit själv att fylla i alla uppgifter.

Best ref

Du fyller i en beställnings referens. Om kunden är ett företag kan du skriva in vem det är som har gjort denna beställning, t.ex. namn och personnummer.

Nytt uppdragsnr

Alla kundbeställningar får ett uppdragsnummer, om en kund har flera beställningar får dessa samma uppdragsnummer. På så sätt kan du enkelt se vad en kund har för beställningar.

Detta numret har du nytta av sen under Hämtfack – Uppdragsöversikt. För mer information se kapitel 17 Hämtfack under menyn Uppdragsöversikt.

Kampanjkod

Här kan du koppla beställning till en speciell kampanj.

ISBN eller Art nr

Här anger du om artikeln det är ett ISBN eller artikel nummer på den artikeln du ska mata in.

Artikel

I detta fältet anger du ISBN eller artikelnumret, genom att klicka på knappen Artikel kan du söka efter artikeln.

IK

I detta fält kan du se inköpspriset på den valda artikeln.

+ / -

Om kunden ska ha avdrag eller påslag på ordinarie pris för handpeng eller omkostnader.

Beställningsart

Här anger du villkor för leverans (fast, med returrätt och kommission).

Best antal

Här anger du hur många exemplar du vill beställa.

Om du gör en kundbeställning men vill även beställa till butiken skriver du in alla exemplaren här.

Lager antal

Här skriver du hur många exemplar som ska gå till lagret. Gör du en beställning till lagret, fyller BookHit automatiskt i antalet här.

Gör du en beställning till en kund, ska denna rutan vara tom, görs en beställning till en kund och till lagret skriver du i fältet beställnings antal fem och lager antal fyra. Då kommer det vid en varuingång att bokas en bok till hämtfack (kundbeställningen) och fyra böcker till lagret.

Direktorder

Om du kryssar i detta fältet kan du få boken på direktorder, d.v.s. du får en leveranstid på ca 3 dagar istället för 1 vecka.

Nyhet

Om du kryssar i denna ruta kommer beställningen att betraktas som en nyhet i WebShopen.

Orderväg

Du väljer vart ifrån artikeln ska beställas (förlag, grossist eller Seelig).

Anmärkning

I detta fält kan du skriva in en fri kommentar.

Historik

Detta fältet kan du använda för status och ändring av medarbetare, så att anmärkningsfältet istället kan användas fritt för kommentarer till order.

Parkera till

Om du inte vill att beställningen ska gå iväg vid detta tillfället kan du skriva in när du vill att den ska skickas och den kommer då inte att visas i beställningsfönstret förrän då.

Med Enter eller genom att klicka på knappen med den gröna bocken bekräftar du din beställning.

TIPS: Det finns en möjlighet att direkt boka beställningen som skickad. T ex om du ringt in den eller lagt den i webkatalogen. Skriv då 1 i fältet meddelande nummer. Då betraktar BookHit artikeln som beställd med leverans inom 10 dagar.

Ändra

Om du vill ändra en beställning, later du fram rätt beställning. Antingen använder du sök eller urvals funktionen eller visa basregister och bläddrar med pilarna föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan väljer du ändra i rullningslisten. Du gör dina ändringar och bekräftar sedan med Enter eller med den gröna bocken. Skall du inte spara ändringar, tryck på ESC eller på den röda bocken. I detta fall blir all data återställd som den var innan du valde ändra i rullningslisten.

Radera

För att kunna radera en beställning måste du först leta upp beställningen. Antingen använder du sök eller urvals funktion eller visa basregister och bläddrar med pilarna föregående och nästa tills du hittat rätt. Du får en kontrollfråga, om du verkligen vill radera beställningen.

Om beställningen inte kunnat raderas för att den bearbetas på en annan arbetsplats, får du ett meddelande om detta.

Kopiera

För att kunna kopiera en beställning, måste du först ta fram respektive beställning i beställningsfönstret. När du hittat beställningen väljer du kopiera i rullningslisten då skapas en ny beställning och du behöver endast godkänna den.

Vill du inte spara beställningen, tryck på ESC. Då återställs all information som det var innan du valde att kopiera beställning.

Skriv ut

Leta fram rätt beställning så att du ser basdata fönstret, välj sedan skriv ut i rullningslisten. Ett utskriftsfönster öppnas och du kan välja utmatningsenhet.

Söka

Om du vill söka efter en beställning, väljer du söka i rullningslisten, du får då följande fönster, där du skriver i en söktext och väljer ett sökfält och söksätt:

Hittas ingen passande beställning, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller avbryta sökandet.

Hittas en passande beställning öppnas basdata fönstret för beställningen, hittas mer än en beställning visas en lista på dessa:

Visa

Markera en beställning och klicka på denna knapp, så visas basdata fönstret på denna beställning, eller dubbelklicka på en beställning så öppnas basdata fönstret.

Sortering

Vill du att beställningarna sorteras annorlunda, klickar du bara på ett av de befintliga rutorna nere till höger och du får då fram önskad framställning

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval:

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktion:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvalskriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du en lista på alla funna poster:

Visa

Markera en beställning och klicka på denna knapp, så visas basdata fönstret på denna beställningen.

Radera

Alla beställningar du vill radera markerar du och klicka sedan på denna knapp. Du får nu en fråga om du verkligen vill radera de markerade beställningarna. Klickar du Ja, kommer dessa att raderas ur systemet och om du klickar Nej återgår du till fönstret ovan.

Ta bort

Om du vill ta bort en beställning från detta fönstret men behålla den i systemet, markerar du de aktuella beställningarna och klickar sedan på denna knappen. Du får en fråga om du verkligen vill ta bort dessa. Klickar du Ja tas de bort ur denna listan men kommer att visas igen vid nästa sökning / urval, klickar u Nej återgår du till fönstret ovan.

Protokoll

De beställningar du vill skriva ut markerar du och klicka på denna knappen så får du ett utskrifts fönster där du kan välja utmatningsenhet.

Meddelande

Om du vill skriva ut ett meddelande t.ex. en bekräftelse till kunden på att boken är beställd kan du använda dig av denna funktionen. Markera de beställningar du vill skriva ut ett meddelande på och klicka sedan på denna knapp. Du får ett utskrifts fönster där du kan välja utmatningsenhet.

Exportera

När du vill exportera beställningar klickar du på denna knapp. Nu öppnas ett fönster där du bl.a. väljer vilken fil som ska exporteras.

Ändra parkering

Om du vill ändra de datumet då beställningen ska gå iväg markerar du beställningarna och klickar på denna knapp och du får då följande fönster:

Skriv i nytt datum och klicka Registrera.

Ändra beställningsväg

Om man vill ändra beställningsvägen, t.ex. om boken är slut hos Seelig och vill beställa direkt från förlaget, då kan du göra ändringen här.

Om du ändrar beställningsväg till förlag kom då ihåg att det förlaget som anges är det som står i Sortiment – Basdata.

Ändra meddelandenr

För att ändra meddelandenummer använder du dig av denna knappen.

Ändra beställningstyp

Om du vill ändra beställningstypern anger du detta här.

Ändra beställ per ….

Om du vill ändra hur beställning är beställd anger du detta här. Du kan t.ex. välja mellan manuell och Bokrondellen.

Beräknad leverans

I detta fönstret kan du se olika beställningar.

Du kan välja mellan att se alla beräknade leveranser, försenade beställningar och försenade med leverans; för idag, till idag och för en viss datum.

Visa

Markera en beställning och klicka på denna knapp, så visas basdata fönstret på denna beställningen.

Protokoll

De beställningar du vill skriva ut markerar du och klicka på denna knapp så får du ett utskrifts fönster där du kan välja utmatningsenhet.

Ta bort

Om du vill ta bort en beställning från detta fönstret men behålla den i systemet, markerar du de aktuella beställningarna och klickar sedan på denna knappen. Du får en fråga om du verkligen vill ta bort dessa. Klickar du Ja tas de bort ur denna listan men kommer att visas igen vid nästa sökning / urval, klickar u Nej återgår du till fönstret ovan.

Brevpåminnelse

Om du vill skicka ut ett brev som påminnelse till förlaget där beställningen är gjord, markerar du de aktuella beställningarna och klickar sedan på denna knappen, så får du upp utskriftsfönstret där du kan skriva ut brevet.

Telefonpåminnelse

Om du ringa till förlaget dit beställningen är gjord markerar du de aktuella beställningarna och klickar sedan på denna knappen, så får du upp ett fönster där alla uppgifterna om förlaget står.

Snabbinmatning

För att göra en beställning kan du också använda dig av denna funktionen.

+ / -

Om kunden ska ha avdrag eller påslag på ordinarie pris för handpeng eller omkostnader.

Kampanjkod

Här kan du koppla beställning till en speciell kampanj.

ISBN eller Art nr

Här anger du om artikeln det är ett ISBN eller artikel nummer på den artikeln du ska mata in.

Artikel

I detta fältet anger du ISBN eller artikelnumret, genom att klicka på knappen Artikel kan du söka efter artikeln.

Parkera till

Om du inte vill att beställningen ska gå iväg vid detta tillfället kan du skriva in när du vill att den ska skickas och den kommer då inte att visas i beställningsfönstret förrän då.

Med Enter eller klicka på knappen spara bekräftar du din beställning, med Esc eller knappen avbryt, avbryter du inmatningen.

Lagerbeställning

Denna funktionen är särskilt till för att snabbregistrera lager beställningar. Här kan du bara mata in order som ska till lagret.

ISBN

Här anger du ett ISBN eller artikeln nummer.

Artikel

Med denna knappen kan du söka efter en artikeln.

Rabatt

Ett nytt fönster öppnas och du kan se eventuella rabatter och villkor som ni har hos leverantören för just denna artikeln.

Parkera

Om du inte vill att beställningen ska gå iväg vid detta tillfället kan du skriva in när du vill att den ska skickas och den kommer då inte att visas i beställningsfönstret förrän då.

Infoga / Ändra artikel

För att ändra eller infoga en ny artikel klickar du på respektive knapp.

Om du vill infoga en ny artikel öppnas ett nytt basdata sortiment fönster där du kan mata in information om artikeln. Denna artikeln kommer sedan automatiskt att anges i denna beställningen.

Om du vill ändra på en den angivna artikeln klickar du på denna knapp och gör dina ändringar bekräfta sedan med Enter eller den gröna bocken.

Ändra lagerdata

När du matat in artikeln kan du klicka på denna knappen, så får du upp lager basdata fönstret för denna artikeln. Här kan du nu ändra lager saldot och när du är klar bekräftar du med Enter eller den gröna bocken och avbryta gör du med Esc eller det röda krysset.

Infoga / Ändra Förlag

För att ändra eller infoga ett förlag klickar du på respektive knapp.

Om du vill infoga ett nytt förlag till den angivna artikeln öppnas ett nytt basdata förlag fönster där du kan mata in information om förlaget. När du är klar anges automatiskt detta förlaget till artikeln i denna beställningen.

Om du vill ändra på förlaget som är kopplat till den angivna artikeln klickar du på denna knapp och gör dina ändringar bekräfta sedan med Enter eller den gröna bocken.

För att bekräfta beställningen klickar du på Enter eller den gröna bocken och för att avbryta klickar du Esc eller det röda krysset.

Beställning via dispolista

Gå till menyn Lager - Dispolista. Ett urval förnster öppnas, där du gör ett urval.

Du får nu en lista med funna artiklar:

Som hjälp har du för varje artikel information om de fyra senaste kvartalens försäljning, lager saldo, minibeställningsantal och hur många som redan är beställda. Räcker inte denna information kan du klicka på den röda blixten och få fram ytterligare fakta. Bl. a. ännu mer exakta försäljningssiffror samt sortiments- och lager fakta om artikeln.

Bearbeta beställning

För att bearbeta beställningar klickar du på denna knappen och fönstret ändras:

I mitten av det gula fältet skriver du i det antal du önskar beställa.

Avsluta bearbetning

När du gått igenom listan och är färdig, klickar du på knappen Avsluta bearbetning och nu ser fönstret ut ungefär så här:

Tömma beställningar

Om man vill ta bort allt som är inlagt kan du klicka på denna knapp, du får nu en följdfråga om du verkligen vill radera alla gjorda beställningar i detta fönstret.

Skapa beställningar

Du får en fråga om du vill skapa beställningar för alla registrerade antal. Om du klickar Ja skapas beställningar och sedan meddelande om hur många beställningar som har skapats och om beställda rader ska tas bort ur listan.

Här ser du försäljningspriset för artikeln, om du klickar på denna knappen kan du skifta mellan försäljningspriset och inköpspriset.

Diskett med svart pil

När du gjort en dispolista kan du spara den genom att klicka på denna knapp. Ett fönster öppnas där du anger vad du vill spara listan som och var.

Diskett med röd pil

Om du vill leta upp en gammal dispolista använder du dig av denna knappen. Ett fönster öppnas där du kan leta efter den sparade dispolistan.

Skicka beställningar

Nu ska du skicka iväg de gjorda beställningarna, du går in under menyn Beställning – Beställa – här väljer du vilka beställningar du vill se.

Alla förlagsbeställningar

Här ser du alla öppna beställningar som ska skickas till ett förlag.

Alla beställningar

Här ser du alla öppna beställningar, både till förlag och Seelig.

Ett förlag

Här kan du se beställningar gjorda till ett speciellt förlag. Genom att söka efter ett förlag kan du se alla öppna beställningar till detta förlaget.

Till representant

Du ser alla öppna beställningar som ska till en representant.

Bokrondellen

Här ser du alla öppna beställningar som ska till Seelig.

TIPS: Öppna beställningar är de beställningar som ännu inte blivit ivägskickade.

Det är också möjligt att välja om du vill beställningar skickade under en viss period, beställningar vars artiklar har en viss statuskod samt levererade beställningar.

Allt som visas i fönstret kommer att beställas hos den leverantör som väljs. Oavsett vad du tidigare angett! Väljer du att skicka beställningen som en elektronisk beställningar till Seelig kommer alla beställningar som visas i fönstret gå iväg till Seelig oavsett om det står ett förlag som leverantör. Därför är det viktigt att du ta bort alla beställningar som inte skall ingå i din order.

Visa

Markera en beställning och klicka på denna knapp, så visas basdata fönstret på denna beställning.

Protokoll

De beställningar du vill skriva ut markerar du och klicka på denna knapp så får du ett utskrifts fönster där du kan välja utmatningsenhet.

Ta bort

Om du vill ta bort en beställning från detta fönstret men behålla den i systemet, markerar du de aktuella beställningarna och klickar sedan på denna knappen. Du får en fråga om du verkligen vill ta bort dessa. Klickar du Ja tas de bort ur denna listan men kommer att visas igen vid nästa sökning / urval, klickar u Nej återgår du till fönstret ovan.

Radera

I detta fönstret kan du inte radera öppna beställningar utan du måste dubbelklicka på önskad post eller markera och klicka på knappen Visa. Nu visas basdata fönstret för beställningen och du går nu upp under menyn Beställning och väljer Radera och du får frågan om du verkligen vill radera beställningen.

Beställa via

Du väljer ett beställningssätt, ett fönster öppnas då med alla öppna beställningar för detta beställningssätt.

Genom att i fältet uppe till vänster där det nu står ”Telefon” kan ange ett nytt beställningssätt.

För information om knapparna se på sidan 12 och 13 under ”Skicka beställningar”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.