Följ

Bokrondellen

Bokrondellen

Bokrondellens tjänst för artikeluppgardering har innehåller artikelinformation, men saknar försäljningspris.Det betyder att bokhandeln själv måste ange hur inköpspriset (F-pris) skall justeras för att nå det egna butikspriset.

Vid inläsning av artikelfiler och –uppdateringar från Seelig, använder BookHit automatiskt kalkyltabell 999 för att räkna om f-pris (listpris) till försäljningspris.

Om ingen 999-tabell finns, blir försäljingspriset identiskt med F-pris.

Registrera tabell 999

Gå till punkten BookHit - Basdata - Kalkyltabeller och klicka på knappen (pennan och ett tomt papper), för att registrera en ny tabell. Ge den nummer 999 och döpt den till Bokrondellen, spara sedan genom att klicka på den gröna bocken eller Enter.

Klicka sedan på knappen (pennan och ett tomt papper), för att registrera formel i denna tabell. Nu finns det två sätt att registrera sättet för prisomräkning:

Fast pris

Du kan ange ett fast pris för olika intervall av inpris. Här är ett exempel på en sådan tabell.

Prisskala

Du kan arbeta med en formel som räknar ut förändringarna mellan baspris och din prisskala. Här är ett exempel på en sådan tabell.

Om ingen 999-tabell finns, blir försäljingspriset identiskt med baspris.

Omräkning från F-pris

Nedanstående tabell visar skillnaderna mellan basskala och övriga SRO-prisskalor, med förändring i förhållande till basprisskalan uttryckt i kronor.

Avrundning till psykologiska priser

Det finns också en möjlighet att avrunda priserna till så kallade ”psykologiska priser”  (t ex att lägga priset på 99 kr inställer för 102 kr).

För att få en automatisk avrundning måste du registrera en andra kalkyltabell med nummer 998 och namn ”Psykologisk avrundning”. Sedan registrerar du avrundningspriciperna i denna tabell.

Vid inläsning av artiklar och priser från Bokrondellen räknar då programmet först om alla priser enligt tabell 999 och avrundar dem sedan enligt tabell 998.

Import av psykologisk avrundningstabell

Som alternativ till att själv registrera tabellen, kan du importera en färdig tabell. Denna importfil heter PSYCHPREIS.ODT och kan beställas från Quadriga.

Så här importerar du filen:

  • Registrera kalkyltabellen 998 (Bookhit – Basdata - Kalkyltabeller) och ge den namnet ”Psykologisk avrundning”.
  • Gå till menyn BookHit - Administration – Diagnos - Dataadministration. Lösenord för att komma in i denna meny är ”HAL”.
  • Gå till punkten Import i menyn UTILITIES. Där väljer du OMNIS DATATRANSFER och klickar OK, följande fönster öppnas

  • Leta sedan rätt på filen PSYCHPREIS.ODT, markera den och klicka på OK och tabellen läses in.

klicka på OK och tabellen läses in.

Meddelande efter import

Artiklar som saknar varugrupp, importeras till varugrupp 0 eller en automatiskt nyskapad grupp där namnet är AUTO+dagensdatum.

 Den nya versionen läser även in dessa artiklar som justeras där det är möjligt.

 Den nya versionen visar efter import i ett meddelande:

-          Antal artiklar som nyregistrerats eller fått ny information (kallas ”uppdaterade”)

-          Antal uppdaterade artiklar som ej behöver ändras (kallas ”ej uppdaterade”)

OBS Eftersom Bokrondellen alltid har de fyra senaste artikelfilerna på sin ftp-server, hämtas alla fyra varje dag. Sedan importeras alla dessa fyra varje dag. Det betyder att varje dag importeras tre filer som redan importerades dagen före. Vilket i sin tur förklarar varför siffran över ”artiklar som ej behövde uppdateras” kan vara hög.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.