Följ

Rabattsystem Med Staffelpriser

Rabattsystem med staffel-priser

Det finns möjlighet att lägga upp tre olika rabattsystem. Detta kan vara bra att använda sig av om man t.ex. använder sig av ett rabattsystem för förbeställningar och ett system för efterbeställningar. (T.ex. flik 1 är förbeställningar, och flik 2 är efterbeställningar.)

Rabatt kan anges per varugrupp beroende på antal exemplar. Priset kalkyleras som rabatt från försäljningspriset eller multiplikation med listpris (F-pris). Kunder kan sedan kopplas till någon av dessa tre standardmallar.

Generella rabatter

För att infoga generella rabatter gör du så här, gå in under SKS menyn och välj Administration – Rabattsystem och följande fönster öppnas:

VG

Här infogar du för vilken varugrupp denna rabatten/specialpris ska gälla.

Till antal

Max antalet artiklar att sälja för detta priset skriver du in här.

Rabatt på försäljningspris

Ska rabatten räknas i % utifrån försäljningspriset markerar du denna.

Faktor gånger F-priset

Ska rabatten räknas utifrån F-priset markerar du denna.

Det är då viktigt att man skriver in i sortimentet vad varje bok kostar i F-pris, dvs inköps priset.

Kundspecifika priser

Gå in under kund menyn och sök efter en kund, när du hittat rätt kund och basdata fönstret visas, klickar du på knappen ’Rabatter / Priser’ och välj rabatter. Då visas följande fönster:

Här kan kunden kopplas till någon av de tre rabattmallarna. Unika kundvillkor kan också skapas för denna kund enligt samma princip som ovan.

Infoga (papper med penna)

Om du vill infoga en helt ny post klickar du på denna knappen och matar in informationen. Uppgifterna som matas in i detta fönstret gäller endast för den visade kunden.

Ändra (papper med text och penna)

Vill du ändra på redan inlagda uppgifter, markerar du posten du vill ändra på och klickar på denna knappen. Gör dina ändringar och godkänn med Enter eller den gröna bocken.

Radera (papperskorg)

Markera den posten du vill radera och klicka på denna knappen, du får frågan om du verkligen vill radera den markerade posten.

1, 2, 3

Om du klickar på en av dessa knapparna kommer de rabattsystemen som är inlagda under SKS – Administration – Rabattsystem att visas.

Du får frågan om du verkligen vill importera hela rabattsystemet. Klicka du nej, händer ingenting klickar du ja importeras hela rabattsystemet, här kan du sedan göra ändringar genom att markera en post och klicka på ändra eller radera knappen.

Rabatt på försäljningspris

Ska rabatten räknas i % utifrån försäljningspriset markerar du denna.

Faktor gånger F-priset

Ska rabatten räknas utifrån F-priset markerar du denna.

Det är då viktigt att man skriver in i sortimentet vad varje bok kostar i F-pris, dvs inköps priset.

Artikelspecifika priser i kund fönstret

Gå in under kund menyn och sök efter en kund, när du hittat rätt kund och basdata fönstret visas, klickar du på knappen, ’Rabatter / Priser’ och välj specialpriser. Då visas följande fönster:

Här kan man ange kundspecifika priser för artiklar.

Infoga (papper med penna)

Om du vill infoga en helt ny post klickar du på denna knappen och matar in informationen. Uppgifterna som matas in i detta fönstret gäller endast för den visade kunden.

Ändra (papper med text och penna)

Vill du ändra på redan inlagda uppgifter, markerar du posten du vill ändra på och klickar på denna knappen. Gör dina ändringar och godkänn med Enter eller den gröna bocken.

Radera (papperskorg)

Markera den posten du vill radera och klicka på denna knappen, du får frågan om du verkligen vill radera den markerade posten.

ISBN / Artikelnr

Här skriver du in artikeln.

Eget pris

Här skriver du in vad denna artikeln ska säljas för.

OBS! Dessa priser har företräde framför alla andra villkor.

I detta fältet visas vad ordinarie försäljningspris är.

Artikelspecifika priser i sortiment-fönstret

Gå in under sortiments menyn och sök efter en artikel, när du hittat rätt artikel och basdata fönstret visas, klickar du på knappen, ’Funktioner’ och välj specialpriser. Då visas följande fönster:

Infoga (papper med penna)

Om du vill infoga en helt ny post klickar du på denna knappen och matar in informationen. Uppgifterna som matas in i detta fönstret gäller endast för den visade kunden.

Ändra (papper med text och penna)

Vill du ändra på redan inlagda uppgifter, markerar du posten du vill ändra på och klickar på denna knappen. Gör dina ändringar och godkänn med Enter eller den gröna bocken.

Radera (papperskorg)

Markera den posten du vill radera och klicka på denna knappen, du får frågan om du verkligen vill radera den markerade posten.

Kundförkortning

Här anger du kundens kundförkortning, BookHit kommer nu automatiskt att leta upp kundnumret och namnet.

Kdnr

I detta fältet skriver du in vilket kundnummer kunden har. Om du endast anger detta och ingen kundförkortning kommer BookHit automatiskt att söka efter rätt kundförkortning.

Specialpris

Här skriver du in vad kunden du angett ska betala för denna artikeln..

OBS! Dessa priser har företräde framför alla andra villkor.

Namn

När kundnummer eller kundförkortning är ifyllt letar BookHit automatiskt upp rätt namn

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.