Följ

Lager

Lager

Lager-systemet i BookHit består inte bara av modulen Lager, utan innehåller ett stort antal funktioner i olika moduler. Överallt där varor tas ur lagret eller tillförs lagret aktualiserar BookHit lager saldo och noterar statistik över händelsen. Som användare behöver du inte lära dig alla dessa funktioner, utan de flesta sker automatiskt i bakgrunden när du arbetar med annat.

Visa Basregister

Med menypunkten Visa basregister öppnas fönstret Lager. I fönstret syns då den första artikeln.

Om du vill ändra på någon uppgift, måste du välja menypunkten ändra.

Det finns två vägar att titta på en annan artikel. Antingen väljer du punkten söka under menyn lager, eller så klickar du på en av knapparna föregående eller nästa. Det kan du också göra med tangentbords-kommandoteller. Då får du se föregående eller nästa artikel.

Med det röda krysset eller tangenten Enter sparar du dina registrerade uppgifter. Vill du inte spara klickar du på det röda krysset eller på ESC (Apple + punkt på en Macintoshdator).

Röd blixt

Här är genvägar till olika delar av programmet, bl.a. till sortiments fönstret, statistik, öppna beställningar m.m. De uppgifter som visas är enbart för den artikeln som visas i lagerfönstret.

Nyhet

Om boken är en nyhet kan du markera det här

Kommissionsantal

Detta fält är ett tillägg för boklådor som arbetar med kommissionslager. Här registreras alla kommissionsleveranser. Det sker ingen separat redovisning mellan normalt lager och kommission. Registrera bara siffrorna som information.

Meddelandenr

Under knappen meddelande nummer finns ett antal standardmeddelande som kan kopplas till artiklar. De ger då information om en artikel kan levereras, är restnoterad, ”slut på förlag” etc. I BookHit finns Seeligs standard koder inlagda, och dessa kan sedan kompletteras med egna koder.

Inköp

I detta fältet kan du se vad som köptes in under föregående år och vad som totalt är inköpt. För det nuvarande året kan du se datum för inköp, antal och faktura nummer.

Ändra

Om du vill ändra på lager uppgifterna, letar du efter rätt artikel. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan klickar du på ändra i menyn lager.

Skall du spara genomförda ändringar tryck då på Enter eller den gröna bocken.

Vill du inte spara ändringar, tryck på ESC eller det röda krysset. I detta fall återställs data som den var innan kommandot ändra lager gavs.

Utskrift

Här är det möjligt att skriva ut uppgifter ur lagret inklusive kompletta meddelande koder.

Om du vill skriva ut en visad lager information väljer du i utskrift i rullningslisten och ett utskriftsfönster öppnas:

Genom att klicka på utskrift startar du utskriften. För att skriva ut på t.ex. bildskärmen väljer du utmatningsenhet och klicka nu på bildskärm, godkänner detta genom att klicka OK och sedan klickar du på utskrift.

Söka

Om du vill söka efter lager information för en artikel, väljer du söka i rullningslisten och följande fönster öppnas:

Du väljer ett sökfält och ett söksätt sedan skriver du in en söktext. Bekräfta sedan med Enter eller klicka på knappen söka.

Ett meddelande visas som säger att det söks efter lager artiklar. Hittas inga passande lager artiklar, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller avbryta sökandet.

Hittas passande lager artikel öppnas basdata fönstret för artikeln, hittas mer än en lager artikel visas en lista på dessa:

Genom att dubbelklicka på önskad artikel eller markera den och klicka Visa, får du basdata fönstret för lager.

I listorna ovanför sökfunktionerna har du möjlighet att ändra kolumnbredd genom att klicka på det vertikala streck som avdelar listan och sedan med nedtryckt musknapp, flytta den delade markörlinjen i övre raden, antingen till höger eller vänster.

Du kan sortera artiklarna efter olika kriterier. I fönstret med listorna har du i nedre högre hörnet de olika alternativen. Beroende på vilken ruta du klickar i sorterar BookHit därefter.

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval.

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktionen:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvals kriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du en lista på alla funna artiklar:

Visa

Basdata fönstret öppnas för den markerade artikeln.

Ta ur lista

Om du vill ta bort en artikel ur listan, markerar du den och klickar sedan på denna knappen.

Värdeprotokoll

Här kan du skriva ut ett värde protokoll. Ett fönster öppnas där programmet frågar hur mycket avskrivning den ska ta hänsyn till. Ange en procentsats för avskrivning och ett justerat lager protokoll visas på bildskärm eller skrivs ut.

Radera

Om du vill radera en artikel, markerar du den och klickar sedan på denna knappen.

OBS! Den markerade artikeln raderas ur programmet och går inte att återställa!

Ombeställa

Markera den artikeln som du vill göra en ombeställning för och klicka på denna knappen. Nu öppnas ett beställningsfönster och du anger hur många exemplar du vill beställa.

När du är klar här glöm inte att gå in under menyn Beställning och skicka iväg beställningen.

Varuutgång

När artikeln är markerad i listan klickar du på knappen varuutgång och för varje artikel kan du individuellt göra varuutgång med nya meddelandekoder och ev. ett återutgivnings datum. Här kan du korrigera och datera upp lagersiffror vid t ex skadade exemplar eller svinn.

Export

Lager uppgifterna kan exporteras för att sedan vidare bearbetas i ett externt program som t ex Excel.

Klicka på denna knappen så öppnas export fönstret. Här anger du format och via knappen Välj fil anger namn och disk för den nya filen.

Varuingång

När artikeln är markerad i listan klickar du på knappen varuingång och för varje artikel kan du individuellt göra varuingång med nya meddelande koder och ev. ett återutgivnings datum. Vid manuella ändringar av varulager med 100 exemplar eller mer, så krävs ett extra godkännande.

I detta läge måste vikten kontrolleras för att den automatiska portoberäkningen i faktureringen inte skall bli felaktig.

Lagerplats

Om du vill ändra lager platsen för ett antal artiklar, gör du ett urval, markerar de artiklar du vill göra ändringen för och klickar på denna knappen. Ett fönster öppnas där du kan ange den nya lager platsen.

Meddelande ändring

Om du vill ändra meddelande nummer på artiklarna kan du göra det med hjälp av denna funktionen. Markera de artiklar du vill ändra och klicka på denna knappen. Ett fönster öppnas där du kan skriva i de nya meddelande numret och ett ev. återgivnings datum:

Sortering

Här kan du ange hur du vill att BookHit ska sortera de funna posterna, t.ex. efter artikelnummer, saldo, varugrupp o.s.v.

Disposition av lager

Nedan kommer vi att beskriva olika sätt att ta fram en dispolista (SRO-lista) på så att du på ett enkelt sätt kan bearbeta dina beställningar.

Dispolista

Först gör du ett urval på vilka artiklar du vill bearbeta:

När du gjort ditt urval visas dispolistan:

Klicka på knappen bearbeta beställning och du kan direkt på listan registrera din ordermängd. För din hjälp visas försäljningen under de senaste fyra kvartalen och aktuellt lagersaldo. Längst ned ser du varugrupp, budget, varugruppens lagervärde och budgetjämförelse i kronor och procent. Det går också att registrera ansvarig medarbetare.

När du är färdig klickar du skapa order och dina registrerade beställningar förs över till Beställnings-modulen.

För mer information titta i Beställningskapitlet

Lager komplettering

Ett urvalsfönster öppnas, där du söker efter de artiklar du vill bearbeta:

Utifrån detta fönstret kan t ex alla artiklar med underskridet minilagersaldo (och där ingen order finns) väljas. Det sker genom att du klickar fältet varugruppoch sätter prioriteten på detta fält för att snabba upp urvalet. Sedan måste du också klicka radioknappen för ej beställda artiklar med underskridit minimilager. Starta urvalet med Enter. Det kan ta lite tid om du har många artiklar.

När urvalet är klart öppnas dispolistan.

För mer information titta i Beställningskapitlet

Lista urval lager

Först gör du ett urval på vilka artiklar du vill bearbeta:

När du gjort ditt urval visas dispolistan:

För mer information titta i Beställnings kapitlet nr. 15.

Utskrift

Först gör du ett urval på vilka artiklar du vill bearbeta.

När du gjort ditt urval visas dispolistan.

För mer information titta i Beställnings kapitlet nr. 15.

Boka dagsomsättning manuellt

Denna funktion fungerar endast om du arbetar med ett lagersystem utan kassa. Genom funktionen kan du varje kväll boka dagens försäljning. Ett fönster öppnas, där du kan ange ISBN respektive artikelnummer på sålda artiklar och försäljningsdatum. Default (förval) är mängden 1 och dagens datum. De kan dock ändras.

Varuvärde

I undre delen av statistikfönstret finns en ny del. Där ser du värdet på intäkter och inköp för den aktuella artikeln. Även intäktsminskningar pga rabatter visas. Du ser både årets och förra årets siffror.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.