Följ

Representanter

Visa basregister för förlagsrepresentanter

Med menypunkten Visa basregister öppnas fönstret Representant. I fönstret syns då den första representanten.

I fönstret ser du den första representanten sorterad efter alfabetiskt ordning och i namnlisten tillhörande representantnummer som BookHit automatiskt har delat ut.

Finns inga representanter inmatade, visas en dialogruta som frågar om du vill mata in en representant. Klickar du på JA, läs vidare längre ner i detta kapitlet under Infoga.

Infoga

Genom att gå in under Infoga i rullningslisten kan du infoga en ny representant. Ett kundfönster med tomma rutor och fönstertitel visas.

Ändra

Om du vill ändra informationen på en representant, letar du efter rätt representant. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan klickar du på ändra i menyn representant.

Finns det flera representanter som motsvarar samma begrepp öppnas ett fönster där alla funna poster visas.

Visa

Basdata fönstret öppnas för den markerade representanten.

Ta bort

Med denna funktion tar du bort valda och markerade representanter ur urvalslistan. Dessa tas enbart bort ur denna listan och finns kvar i representantregistret.

Protokoll

Med hjälp av denna knappen kan du skriva ut ett protokoll över alla representanter som visas i detta fönstret. Ett utskriftsfönster öppnas där du kan välja utmatningsenhet.

Förlagsprotokoll

Här kan du skriva ut ett protokoll över alla markerade representanter och deras förlags koppling.

Radera

För att radera en representant, letar du fram rätt representant antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, och bläddra med pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt.

När du hittat rätt post väljer du radera i rullningslisten, du nu en fråga om du verkligen vill radera representanten.

Om det inte var möjligt att genomföra raderingen, p g a att någon annan arbetar med den på en annan arbetsplats, visas ett meddelande på skärmen.

OBS! Raderad information går inte att återställa!

Söka

Om du vill söka efter en representant, väljer du söka i rullningslisten, och följande fönster visas:

Du väljer ett sökfält och ett söksätt sedan skriver du in en söktext. Bekräfta sedan med Enter eller klicka på knappen söka.

Ett meddelande visas att representanten söks. Hittas ingen passande representant, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller att avbryta sökandet.

Hittas en passande representant öppnas basdata fönstret, hittas mer än en representant visas en lista på dessa:

Genom att dubbelklicka på önskad post eller markera den och klicka Visa, får du basdata fönstret för representanten.

I listorna ovanför sökfunktionerna har du möjlighet att ändra kolumnbredd genom att klicka på det vertikala streck som avdelar listan och sedan med nedtryckt musknapp, flytta den delade markörlinjen i övre raden, antingen till höger eller vänster.

Du kan sortera listan efter olika kriterier. I fönstret med listorna har du i nedre högre hörnet de olika alternativen. Beroende på vilken ruta du klickar i sorterar BookHit därefter.

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval.

Gå nu till rutan eller rutorna i vilka du skall mata in sökbegreppet och välj för varje ruta ett söksätt. Nyheter i BookHit är prioriteringen vid rubrikurval, som gör det möjligt att påskynda urvalet.

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktionen:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvalskriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du upp följande fönster som visar alla funna representanter:

Visa

Basdata fönstret öppnas för den markerade representanten.

Ta bort

Med denna funktion tar du bort valda och markerade representanter ur urvalslistan. Posterna som du tar bort här, tas enbart bort ur denna listan men finns kvar i registret.

Protokoll

Använder du dig av denna knappen kommer en lista med alla funna representanter att skrivas ut, med namn, löpnummer, förkortningar, telefonnummer och fax.

Förlagsprotokoll

Markera de poster du vill skriva ut och klicka på denna knappen. På denna listan kan du se vilken förlagskoppling som finns till resp. representant.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.