Följ

Statistik

Statistik

Denna modul har två olika sätt att se på statistiken.. Dels utifrån perspektiv på varugrupp, och dels utifrån förlag och sortiment.

Princip för bokning av statistik i databasen

Statistiken beräknas inte i efterhand utan skapas direkt vid inköp respektive försäljning enligt följande princip:

  • Kassaförsäljning bokas direkt i både antal och kronor när ett kvitto avslutas.
  • Följesedel bokas antal när följesedel godkänns och kronor när det sedan skapas en faktura ur följesedeln
  • Fakturor bokas direkt i både antal och kronor när den godkänns.

Olika statistikfönster

Du kan välja mellan följande statistikfönster för enstaka varugrupp, sammanfattning av flera varugrupper, huvudvarugrupper och varugruppsledare:

Månadsöversikt

Denna innehåller försäljning, inköp, intäktsminskningar och returer. Dessutom visas nyckelsiffror för omsättning, lager och lagervärde.

I de två fälten uppe till höger markerar du den varugrupp respektive månad du önskar se, då visas statistiken på skärmen.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut statistiken.

Försäljning

Den första rutan visar försäljningen i kronor för innevarande månad, föregående månad, detta år och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

Inköp

Inköp brutto nuvarande månad, föregående års månad, aktuellt år och föregående år, därtill avvikelse i % i förhållande till föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period. Hänsyn är tagen till överleveranser.

Inköpsvärdet räknas ut på två olika sätt:

  • Inköp värderat efter senaste försäljningspris (FÖ).
  • Inköp värderat efter senaste inköpspris (IK).

Bruttomarginal i % för innevarande månad, föregående månad, detta år och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

Intäktsminskningar

Dessa är ett resultat av avdrag i kassan, t ex fel exemplar samt i rabatter som givits i kassan och i fakturaförsäljningen. Även för dessa värden visas för innevarande månad, föregående månad, detta år och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

Varugruppens andel av totalomsättning och totalt lager Dessa siffror visas i procent. De ger en indikation på om varugruppen har för stort lager i förhållande till sin omsättning. Siffran för lager bör ej vara högre än omsättningssiffran.

Lagervärde

Lagervärdet visas som antal artiklar i lager värderat till försäljningspris.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Returer

Denna innehåller alla returer i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

I fältet uppe till vänster markerar du den varugrupp du önskar se.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut statistiken.

OBS Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Inköp per IK

Denna innehåller alla inköp (värderade till senaste imköpspris) i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

I det vänstra fältet i övre delen av fönstret markera den varugrupp du önskar se. I det högra fältet kan du byta perspektiv på hur statistiken ska visas.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut statistiken.

OBS Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Inköp per FÖ

Denna i nnehåller alla köp (värderade till senaste försäljningspris) i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

I det vänstra fältet i övre delen av fönstret markera den varugrupp du önskar se. I det högra fältet kan du byta perspektiv på hur statistiken ska visas.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut den visade statistiken.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Marginaler

Denna innehåller marginalen mellan inköp och försäljning (värderade till senaste inköps- och försäljningspriser) i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

I det vänstra fältet i övre delen av fönstret markera den varugrupp du önskar se. I det högra fältet väljer du vad du vill se siffrorna baserade på.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut den visade statistiken.

OBS Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Intäktsminskningar

Denna innehåller avdrag i kassan , (för t ex felexemplar) samt i rabatter som givits i kassan och i faktureringen i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

Genom att markera en varugrupp i det vita fältet i övre delen av fönstret ser du statistiken för de olika varugrupperna.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut den visade statistiken.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Omsättning

Denna funktion innehåller all försäljning i kronor och antal. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

I det vänstra fältet i övre delen av fönstret markera den varugrupp du önskar se. I det högra fältet väljer du vad du vill se siffrorna baserade på.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut den visade statistiken.

Lagervärde

Med hjälp av denna knappen kan du justera lagervärdet.

Korrekturbelopp

Här skriver du i det riktiga beloppet.

Registrera

Med denna knappen godkänner du dina ändringar.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Jämförelse

Denna innehåller försäljningen (värderade till senaste försäljningspris) i kronor och antal per månad, kvartal, halvår och år för innevarande och föregående år. Dessutom visas förändring i % mot föregående period.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut den visade statistiken.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Sortiment

Här tar du fram statistiken som rör dina artiklar.

Topplista

I topplistan kan du se vilka artiklar som sålt bäst. Du väljer själv hur stor listan skall vara (BookHit föreslår själv en begränsning till 50 artiklar) och vilken period det skall gälla (månad, kvartal, halvår, år).

Listan kan baseras per omsättning eller antal.

Du gör ett urval på vilka artiklar som ska innefattas på topplistan t.ex. artiklar från ett förlag eller en viss varugrupp:

Du kan kombinera ett stort antal urvalskriterier och därmed erhålla specifik information.

Ny sammanställning

Urvals fönstret öppnas igen och du kan göra ett nytt urval.

Schema

Med hjälp av denna knappen (till vänster om utskrifts knappen) kan du på ett enkelt sätt öppna urvalslistan för sortiment och lager med dessa artiklar, du kan också öppna SRO-listan, för att t.ex. göra en beställning.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Bottenlista

Bottenlistan fungerar på samma sätt som topplistan, med skillnaden att du får fram de minst sålda artiklarna.

Returer

Denna funktion ger en rad olika möjligheter att selektera fram returstatistik. Ett urvalsfönster öppnas och du gör ett urval för vilka artiklar du vill se. Statistiken visas som en lista över antalet returer i år och föregående år.

Ny sammanställning

Urvals fönstret öppnas igen och du kan göra ett nytt urval.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Omsättning

Denna funktion ger en rad olika möjligheter att selektera fram omsättningsstatistik. Du gör ett urval för vilka artiklar du vill se. Statistiken visas sedan som en lista över försäljningen i år och föregående år.

Ny sammanställning

Urvals fönstret öppnas igen och du kan göra ett nytt urval.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Förlag

Med hjälp av denna funktionen kan du få fram en topplista för förlag. Ett urvalsfönster öppnas och du gör ett urval för vilka förlag du vill se. När du gjort ditt urval öppnas ett nytt fönster med funna poster:

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Sortering

Du kan sortera de funna posterna efter olika kriterier t.ex. efter omsättning, returkvot, namn eller nummer o.s.v.

Hämtfack

Kundorder kan utvärderas mycket exakt genom statistiken över hämtfack. När du gjort ditt urval i urvalsfönstret visas en lista med de funna artiklarna. Denna lista är utformad som en topplista och syftet med denna är att se frekvent beställda böcker som bör tas upp i standard systemet.

Kunder

Här tar du fram statistiken som rör dina kunder.

Topplista

När du gjort ditt urval, visas en topplista för de funna kunderna:

Visa

Basdata fönstret för den markerade kunden kommer att visas.

Protokoll

Utskriftsfönstret visas och du kan skriva ut en lista över de funna kunderna.

Sortering

Du kan sortera de funna posterna efter olika kriterier t.ex. efter omsättning, namn, nummer eller täckningsbidrag o.s.v.

Fakturastatistik

För att få fram statistik om fakturorna använder du dig av denna funktionen. Det traditionella urvalsfönstret öppnar sig och du gör ditt urval. Sedan öppnar sig följande fönster med funna poster:

Visa

Basdata fönstret för den markerade fakturan kommer att visas.

Sammanfatta

Om det visas många kunder i detta fönstret och var kund har ett par fakturor kan du genom att klicka på denna knappen sammanfatta dessa så att var kund endast visas en gång.

Följande fönster visas, här talar du om hur du vill sammanfatta funna poster:

När du gjort ditt val klickar du på knappen sammanfatta, så visas det stora fönstret igen med de sammanfattade uppgifterna.

Detaljerad

Om du använt dig av knappen sammanfatta och vill ha tillbaka ursprungsuppgifterna igen, klickar du på denna knappen.

Protokoll

Utskriftsfönstret visas och du kan skriva ut en lista över de funna posterna.

Sortering

Du kan sortera de funna posterna efter olika kriterier t.ex. efter fakturanummer, belopp eller kundnummer o.s.v.

Budget

Detta är en komplett utvärdering av försäljning och inköp gentemot budget. Du kan välja mellan att se; enstaka varugrupper, huvudgrupper eller varugruppsledare.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Går du in i denna funktion via sammanfattande statistik för flera varugrupper, så kommer först ett litet urvalsfönster där du kan ange vilka varugrupper du vill se.

Hyllmeteranalys

Med hjälp av denna funktionen kan du på ett enkelt sätt ta statistik på en speciell yta.

Varugrupp

Ett fönster öppnas och alla registrerade varugrupper visas, med statistik med bl.a. lagervärde och omsättning per hyllmeter:

Fältet uppe till höger anger du för vilken månad du vill se statistik för.

Utskrift

Knappen med skrivaren klickar du på för att skriva ut de visade posterna.

Huvudgrupper

Om du använder dig av huvudgrupper, kan du använda dig av denna funktionen för att bl.a. se omsättning per hyllmeter.

Du lägger upp huvudgrupperna under BookHit– Basdata – Varugrupp - Huvudgrupper.

Sedan kopplar du huvudgruppen med en varugrupp under BookHit– Basdata – Varugrupp – Allmänt.

Ledare

Om du använder dig av ledare, kan du använda dig av denna funktionen för att bl.a. se omsättning per hyllmeter.

Du kopplar ledare till en varugrupp under BookHit– Basdata – Varugrupp – Allmänt.

Statistik för enstaka artikel

Genom att först söka rätt på en artikel i menyn sortiment, kan man detaljerat se statistik för denna artikel på:

Sök efter en artikel antingen genom Söka eller Urval. Sedan hittar du en rad statistikfunktioner under knappen med den röda blixten.

Lager

Här ser du inköp i år, i fjol och detaljerad information om de tio senaste inleveranserna.

Returer

Här ser du de tio senaste inköpen och de tio senaste returerna. Från detta fönster är det också möjligt att göra returer.

Returstatistik

Här ser du total statistik över returer de senaste två åren.

Totalstatistik

Här ser du försäljning i kronor och antal de senaste två åren.

Dagsstatistik

Här ser du försäljning i antal och kronor per dag.

Veckostatistik

Här ser du försäljning i antal och kronor de senaste veckorna.

Loggbok

Här ser du en loggbok som är en lista över alla ändringar för en artikel. Denna funktion måste dock vara aktiverad i menyn BookHit - Administration – Inställningar – Allmänt, i detta fönstret klickar du i ”Föra loggbok för prisändringar” och ”Skriva lagersaldo ändringar i loggbok”.

Öppna beställningar

Här ser du en lista för alla iväg skickade men olevererade order för denna artikel.

Statistik från kassan

Under menyn PC-kassa finner du statistik över kontantförsäljning ur kassan.

Försäljningslista

Denna statistik är en lista över artiklar som senast sålts en viss dag. Dvs inte en total försäljningslista.

Lämpligen skrivs listan ut på kvällen efter dagsavslut. Om du då anger dagens datum, får du en komplett försäljningslista över den dagen.

Däremot kan du inte ange ett äldre datum och förvänta dig en komplett försäljningslista för den dagen. För listan visar ju vilka artiklar som senast sålts den dagen.

Exempel: Om du anger ett datum som är en vecka gammalt, så visar listan alla artiklar som sålts den dagen, exklusive de artiklar som sålts senare. Dessa plockas bort från listan i takt med att de säljs.

Det betyder att listan bör användas för att antingen se den aktuella dagsförsäljningen, eller för att se vilka artiklar som inte rört sig sedan en viss dag.

När du väljer försäljningslista öppnas först ett litet urvalsfönster där du kan ange senaste försäljningsdag (datum).

Sedan byggs listan upp och de kan antingen skriva ut den eller visa den på skärmen.

Kassafrekvens

I menyn kassafrekvens kan du få en lista över dagsförsäljningen i antal eller kronor fördelad över tiden. När du väljer punkten öppnas ett fönster där du kan ange ett datumsintervall och vilka kassor statistiken skall omfatta. Eftersom kassafrekvensen är baserad på hela veckor, justerar datorn ditt datumsintervall så att det börjar på en måndag och slutar på en söndag.

I fönstret som öppnas kan du välja mellan att se antal kunder eller omsättning och om du vill se var halvtimme eller timme och ojämn dubbeltimme eller jämn dubbeltimme.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.