Följ

Central och filial

Central och filial register-uppdateringar

Det är möjligt att uppdatera artiklar, kunder och leverantörer genom att läsa in filer i både central och i filialer.

Artiklar läses in från filerna ”SOR_*.EAB”. På skärmen visas hur många artiklar som uppdaterats och hur många som är nyregistrerade.

Leverantörer läses in från filerna ”VL_*.EAB”. På skärmen visas hur många leverantörer som uppdaterats och hur många som är nyregistrerade.

Kunder läses in från filerna ”KU_*.EAB”. På skärmen visas hur många kunder som uppdaterats och hur många som är nyregistrerade.

OBS Om denna typ av registeruppdateringar skall fungera, måste alla filialer och centralen arbeta efter samma system och samma struktur. Annars utbryter kaos !

Aktivera funktionen central/filial

Under menyn BookHit / Administraiton väljer du punkten FILIAL/CENTRAL. Då visas denna bild:

Här anges om du har en filial (markera ”filial med huvudbutik eller central”) eller en central (markera ”Huvudbutik eller central”).

Detta fönster visas aldrig mer när du aktiverat central/filial-funktionen. Nästa gång visas ett helt annat fönster när du går in på denna menypunkt.

Registrera centralen och alla filialer

Under menyn BOOKHIT / BASDATA / FILIALER måste du registrera centralen och alla filialer.

Det är viktigt att du anger ett unikt nummer för centralen och för varje filial. Ange också för var och en om det handlar om en ”Aktiv filial” eller en ”BookHit-central”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.