Följ

Förbered inventering

Förbereda inventering

Under menyn BookHit– Basdata – Inventering har du redan ställt in vilken inventering du vill genomför, samt angett företagets avskrivningsmöjligheter.

Innan du börjar med den fysiska inventeringen måste du förbereda denna i BookHit , detta gör du genom att gå in under menyn inventering och välja förbereda, då visas följande fönster:

I det tomma fältet skriver du vilket året som inventeringen gäller för och bekräftar med Enter eller genom att klicka på knappen ”Förbereda och spara aktuella inventeringsdata".

OBS! Detta kan ta lång tid och får inte avbrytas!

Utskrift lagerlista

Om du inte genomför den fysiska inventeringen på datorn kan du t.ex. skriva ut lagerlistor. När du går in under denna punken öppnas ett urvals fönster:

Här gör du ett urval på vilka artiklar du vill skriva ut på inventeringslistan. När du klickar på knappen utskrift öppnas utskriftsfönstret och du anger utmatningsenhet, sedan skrivs inventeringslistan ut.

Utskrift hämtfackslista

Om du vill skriva ut en lista på alla böcker som finns i hämtfacket kan du göra det här. Utskriftsfönstret öppnas och du anger utmatningsenhet.

​Olika sätt att registrera inventering

​Det finns sedan tre olika sätt att inventera :

  • Registrerar inventeringssaldo manuellt.
  • Registrerar lagerjämförelse via mobil dataregistrering (MoDat).
  • Lagerkorrigering med extern inventeringsfil.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.