Följ

Steg 2 - Bilder

Det andra vi ska göra är att ändra de bilder som finns på webshoppen (inte produktbilderna).

De bilder vi ska ändra är;

  • Logotype
  • Banner
  • Bildspel

Vi hittar inställningarna för dessa under "Konfiguration" - "Logotype"/"Banner"/"Bildspel".

Vi bläddrar enkelt fram bilden vi vill ladda upp, och sedan väljer vi den.

OBS! - Vi kan ladda upp hur många bilder som helst till ett bildspel. För att ta bort en bild som redan ligger i bildspelet trycker vi på "Radera" till höger om den.

OBS! - Bannern är också en länk. Det innebär att den MÅSTE vara i PNG format. Glöm inte heller att välja vilken sida bilden ska gå till.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.