Följ

Kassarapport

Utskrift kassaavläsning

Här skrivs en lista på dagens transaktioner ut, utan att göra ett dagsavslut.

Byte av kassapersonal

För att kunna göra ett byte av kassapersonal måste det först göras ett avslut, du går in under Byte av kassapersonal och du får följande fönster:

Saldo

Här ser du summan av de adderade checkarna

Gårdagen

Här ser du vad som fanns i kassan vid gårdagens avslut.

Differens

I denna rutan visas ett negativt belopp, som består av: dagsintäkter, uttag, utgifter, check (som redan redovisats som kassasaldo).

Nu räknar du sedlar och mynt och anger siffrorna i respektive ruta. Har du inte räknat fel och inte gjort några misstag när du lämnat växelpengar, så står det +-0,00 kr i differens rutan.

Har du under dagens lopp matat in checkarna med funktionen Tot med växel och sedan klickat på check, så visas antalet checkar samt summan i rutan ckeck.

OBS! Det får inte finnas några parkerade kvitton när du gör byte av kassapersonal!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.