Följ

Förlag

Förlag

Med hjälp av denna funktionen kan du på ett enkelt sätt samla företagets information om de olika förlagen.

Välj visa basregister i rullningslisten under menyn Förlag, så öppnas följande fönstret:

Infoga

Genom att välja denna punkten i rullningslisten kan du infoga en ny leverantör.

Blixten

Här hittar du genvägar till bl.a. beställningar som är gjorda till detta förlaget.

Nr.

Här visas förlagsnumret, BookHit anger det första lediga numret.

Sökord

När du trycker på denna knappen öppnas en ruta med sökord i, som du kan koppla till detta förlaget.

Denna funktion fungerar endast tillsammans med modulen Antikvariat.

Betalningsväg

Här kan du ange denna leverantörens bankuppgifter, kredittid, eventuella rabatter, o.s.v.

Serier

Här kan du ange utgivningsserier för ett förlag. Dessa kan sedan användas i sortimentsregistret.

Spärrad

Om detta fältet är i kryssat, går det inte att lägga några beställningar till detta förlaget.

Land

Här anger du landsförkortning, genom landsförkortningen skrivs ordersedlar och andra dokument automatiskt ut antingen på svenska, engelska, franska eller spanska. Dessutom beaktas olika momsregler.

Omsättning

Denna ruta kan förbli tom när du matar in förlaget. När du bokar i varuingångsboken adderas värdena automatiskt.

Anmärkning

Här kan du skriva in en speciell kommentar som gäller endast detta förlaget.

Enter har i detta fältet en annan funktion än normalt, nämligen radskifte.

Beställning till:

För att inte inskränka valfriheten, kan du till att börja med i förlagsregistret skriva in vart beställningen skall sändas. Som standard erbjuder BookHit till; förlag, distributör och representant.

Distributör

För att bygga upp förbindelsen mellan förlag och förlagsdistributör använder du dig av denna knappen. Funktionsfönstret SÖK FÖRLAG öppnas (se MENY FÖRLAG / SÖK), där kan du leta i förlagsregistret. Förlagsdistributörer behandlas på samma vis som förlagen själva.

Förlagsdistributören som du har valt visas i ett litet fönster.

Avsluta registrering

Vill du spara inmatade data tryck på Enter eller på den gröna bocken. Ifall du inte vill spara tryck på ESC eller på det röda krysset (på Macintosh tangentkombinationen Apple /Punkt). Om du inte vill spara visas artikeln som fanns på skärmen innan inmatningen.

Ändra

Om du vill ändra på ett förlag, letar du efter rätt förlag. Detta gör du antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, här bläddrar du sedan på pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt. Sedan klickar du på ändra i menyn förlag.

Hittas flera förlag som motsvarar sökbegreppet visas en lista på dessa:

Visa

Basdata fönstret för det markerade förlaget öppnas.

Ta bort

Med denna funktion tar du bort markerade förlag ur listan. Dessa tas endast bort ur denna listan och kommer att visas igen vid nästa tillfälle.

Protokoll

Med hjälp av denna knappen kan du skriva ut ett protokoll över alla förlagen som visas i detta fönstret. Ett utskriftsfönster öppnas där du kan välja utmatningsenhet.

Export

Markera de poster du vill exportera och tryck på denna knappen, ett export fönster öppnas och du anger filformat och du anger var den ska sparas.

För mer information se kapitel 25 Import och Export av data.

Koppla sökord

Markera de poster du vill koppla sökord till och klicka på denna knappen. Ett fönster öppnas där du kan ange ett sökord.

Denna funktion fungerar endast tillsammans med modulen Atikvariat.

Villkorslista

Markera de förlagen du vill skriva ut och klicka på denna knappen. På denna utskriften visas värdet för lagda beställningar; i år, fjolår, denna månaden, fjolårsmånad och om där finns en speciell anmärkning.

När du gjort dina ändringar godkänner du dessa genom att trycka Enter eller den gröna bocken och för att avbryta trycker du Esc eller det röda krysset.

Radera

För att radera ett förlag, letar du fram rätt förlag antingen genom sökfunktionen eller visa basregister, och bläddra med pil tangenterna; föregående och nästa tills du har hittat rätt.

När du hittat förlag väljer du radera i rullningslisten, du nu en fråga om du verkligen vill radera förlaget.

Om det inte var möjligt att radera förlaget p g a att någon annan arbetar med den på en annan arbetsplats, visas ett meddelande på skärmen.

OBS! Raderad information går inte att återställa!

Söka

Om du vill söka efter ett förlag, väljer du söka i rullningslisten, och följande fönster visas:

Du väljer ett sökfält och ett söksätt sedan skriver du in en söktext. Bekräfta sedan med Enter eller klicka på knappen söka.

Ett meddelande visas att förlaget söks. Hittas inget passande förlag, har du möjlighet att leta på nytt med ändrade kriterier, eller att avbryta sökandet.

Finns ett passande förlag, öppnas basdata fönstret:

Genom att dubbelklicka på önskad post eller markera den och klicka Visa, får du basdata fönstret för det förlaget.

I listorna ovanför sökfunktionerna har du möjlighet att ändra kolumnbredd genom att klicka på det vertikala streck som avdelar listan och sedan med nedtryckt musknapp, flytta den delade markörlinjen i övre raden, antingen till höger eller vänster.

Nu kan du sortera förlagslistan efter olika kriterier. I fönstret med listorna har du i nedre högre hörnet de olika alternativen. Beroende på vilken ruta du klickar i sorterar BookHit därefter.

Urval

Detta är en avancerad sökfunktion. Du fyller i vad du vill söka efter och klickar sedan på urval.

Gå nu till rutan eller rutorna i vilka du skall mata in sökbegreppet och välj för varje ruta ett söksätt. Nyheter i BookHit är prioriteringen vid rubrikurval, som gör det möjligt att påskynda urvalet.

Diskett med svart pil

När du skrivit in ett urval kriterier kan du spara det genom denna funktionen:

Du ger detta kriterie ett nummer och en beskrivning, så att du snabbt och enkelt kan hitta det igen.

För att bekräfta klickar du Enter eller grön bock och för att avbryta Esc eller rött kryss.

Diskett med röd pil

Du får upp ett fönster med redan sparade kriterier, du markerar det kriterie som passar och klickar överför.

Om du vill radera ett urvalskriterie, markerar du det och klickar på soptunnan, du får en kontrollfråga om du verkligen vill radera.

När du gjort ditt urval får du upp följande fönster som visar alla funna förlag:

Visa

Basdata fönstret öppnas för det markerade förlaget.

Ta bort

Med denna funktion tar du bort valda och markerade förlag ur urvalslistan. Förlagen som du tar bort här, tas enbart bort ur denna listan men finns kvar i förlagsregistret.

Protokoll

Använder du dig av denna knappen kommer en lista med alla funna förlag att skrivas ut, med bl.a. namn, löpnummer och förkortningar.

Export

Markera de poster du vill exportera och tryck på denna knappen, ett export fönster öppnas och du anger filformat och du anger var den ska sparas.

​För mer information se kapitlet om Import och Export av data.

Koppla sökord

Markera de poster du vill koppla sökord till och klicka på denna knappen. Ett fönster öppnas där du kan ange ett sökord.

Denna funktion fungerar endast tillsammans med modulen Atikvariat.

Villkorslista

Markera de förlagen du vill skriva ut och klicka på denna knappen. På denna utskriften visas värdet för lagda beställningar; i år, fjolår, denna månaden, fjolårsmånad och om där finns en speciell anmärkning.

När du gjort dina ändringar godkänner du dessa genom att trycka Enter eller den gröna bocken och för att avbryta trycker du Esc eller det röda krysset.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.