Följ

Övrigt

Inställningar ÖVRIGT​

BookHit har ett stort antal möjliga inställningar och för att göra dessa överskådliga i handboken, har inställningarna delats upp per meny i fyra delar. Denna del handlar om övriga punkter i menyn BookHit.

Här görs diverse inställningar men kom ihåg att det som görs här gäller för hela BookHit-systemet​.

Serieregistrering

Detta innebär att ett nytt basdata fönster automatiskt kommer att öppnas när en post godkänns, från den delen av programmet du arbetar med.

Lägger du upp nya kunder, kan du koppla in denna funktionen så kommer efter vart godkännande ett nytt tomt kund fönster att öppnas. Gör du beställningar och inte vill använda dig av dispolistan kan du koppla i serieregistrering eller t.ex. vid en varuingång.

När du är klar måste du i basdata fönstret klicka på den röda bocken eller Esc och sedan koppla bort serieregistreringen.

Aktivera

För att koppla in serieregistreringen går du in under menyn BOOKHIT och markerar punkten serieregistrering, Du kan nu se att denna punkten är markerad med en bock.

Deaktivera

När du sedan vill koppla bort funktionen går du in under SKS menyn och markerar serieregistrering och då försvinner automatiskt markeringen.

Ändra menylista

På de olika arbetsplasterna måste inte alla meny punkterna visas då kan du med hjälp av denna funktionen gömma de menyerna du inte har användning för.

De blåmarkerade punkterna är de som är aktiva.

För att välja flera menypunkter klickar du på den den första och drar sedan musen med vänster musknapp intryckt över de menyer du vill installera. Ett annat sätt är att markera den första menyn, hålla-tangenten nedtryckt och klicka på den sista du vill markera. Då markeras alla poster i intervallet.

Vill du markera flera poster som inte ligger intill varandra, håller dunedtryckt medan du klickar på önskade menyer. Detta är Windows-standard och bra att lägga på minnet om man t ex jobbar med Excel.

Genom att klicka på installera blir de valda menypunkterna inmatade i menylistan.

När du avslutar BookHit via meny SKS och avsluta, visas ett fönster där du klickar i rutan; spara inställningarna, då kommer BookHit att spara inställningar på denna dator. På så sätt kan du spara olika konfigurationer i nätet.

Användarbyte

Om man använder sig av olika användarnivåer kan man använda sig av denna funktionen.

Använd inte denna funktionen utan att först ha pratat med supporten.

Företagsbyte

För att ta bort ett skyddat lösenord måste du vid programstarten mata in ditt masterslösenord och därefter välja kommandot Användarbyte. I det öppnade fönstret klickar du på ändra lösenord, du kan nu radera alla registrerade lösenord och efteråt klicka på OK.

Använd inte denna funktionen utan att först ha pratat med supporten.

Loggböcker

Du kan låta BookHit anteckna all lager data aktivitet. Här har du möjlighet att kontrollera från vilken arbetsplats aktiviteten utförts i lagret och vem som har gjort manuella ändringar i lager beståndet.

Du kan få en lista över alla prisändringar i BookHit, genom att välja punkten ”Prisändringar” och göra ett urval.

Meddelanden

Har du ett meddelande till Bookhit-supporten kan du med hjälp av denna funktion skriva ett meddelande och faxa . Du anger om det är en förbättring, ny funktion ... du kan också skriva ett förslag till en eventuell lösning.

Om BookHit

Om du klickar på OM BOOKHIT får du basinformation om BookHit, bl.a. vilken programversion och registreringsnummer denna arbetsplasten har.

Avsluta

När du ska stänga BookHit går du in här och markerar denna punkten, ett fönster öppnas och du klickar ev. spara inställningar, i fall du ändrat i menylistan och klickar sedan avsluta.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.