Följ

Import

Dataimport

Dataimport sker i menyn Dataimport. Där väljer du sedan i nästa steg om det är kunder, leverantörer eller artiklar som skall importeras.

Ett fönster öppnas när du gjort ditt val. Dessa fönster se likadana ut för alla tre alternativ.

För att kunna importera en fil, måste denna fil vara uppställd på rätt sätt. Om filen är felaktig stoppas import, eller importeras informationen i fel fält och databasen är därmed i praktiken förstörd.

Börja med att välja format. BookHit kan importera följande filformat. Sedan anger du om filen är ASCII. Under importsätt anger du vad som ska ske med dina importdata.

Ange sedan om lagersaldo ska importeras.

Nu skall du ange vilken fil som skall importeras. Det gör du genom att klicka på knappen Urval importfil och välja fil i det fönster som öppnas.

Starta importen med knappen Importera.

Filbeskrivning för importfiler av artiklar

Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.

 • A = alfanumeriskt
 • D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
 • NO = numeriskt utan decimaler
 • N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)

Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13+ASCII 10). Importen kan då ske som begränsad TAB i BookHit.

Fält i Sortiment basregister Typ Längd Kommentar

ISBN-Artikelnummer

A 12 ISBN registreras med bindestreck (13 positioner) eller utan bindestreck (10 positioner)
Typ av nummer N0 1 0 = ISBN, 1 = artikelnummer i föregående fält
FD artiklenummer A 13 ISBN registreras med bindestreck (13 positioner) eller utan bindestreck (10 positioner)
Författare A 100
Titel beteckning A 250

Registreringsdatum

D 8
Ändringsdatum D 8
Ordernummer A 13 Leverantörens interna artikelnummer
Slagord A 20
EAN kod N0 13 Om fältet = 0, beräknas EAN på ISBN/artikelnr
Förlag A 10 Enligt förlagsförkortning i BookHits förlagsregister
Förlagsnummer N0 6 Enligt uppgift i BookHits förlagsregister
Inköpssätt N0 1 0 = direkt från förlag, 1 – 6 = olika grossister
Listpris N2 8 F-pris exkl moms
Inköpspris brutto N2 8
Inköpspris netto N2 8
Pålägg N2 5 %
Utpris brutto N2 8
Momskod N0 1

0 = exklusive, 1 ... 4 = moms enligt hur du registrerat moms-koder i BOOKHIT / BASREGISTER

Rabattgrupp N0 4
Varugrupp N0 4
Katalog N0 1
Innehåll A 250 Fri text
Abo N0 1 0 = nej, 1 = kan abonneras
Etikett N0 1 0 = utskrift, 1 = ingen utskrift, 2 = via utskriftsfil
Utgivningsdatum D 8
Kategori 1 A 15
Kategori 2 A 15
Kategori 3 A 15
Saldo N0 6
Senaste bokning den D 8

Filbeskrivning för importfiler av kunder

Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.

 • A = alfanumeriskt
 • D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
 • NO = numeriskt utan decimaler
 • N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)

Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13) och LF (ASCII 10).

Fält i Kunder basregister Typ Längd Kommentar

Kundnummer

N0 6 Existerar detta nummer redan, skapas ett nytt
Kundtyp N0 1 0 = privat, 1 = central, 2 = filial
Kortbeteckning A 10 Om fältet är tomt, skapas en kortbeteckning ur de första bokstäverna i efternamnet
Position A 30
Förnamn A 20

Efternamn

A 90
Kontaktperson A 50
Land A 3
Postnummer N0 5
Ort A 20
Box A 8
Gata A 35
Telefon A 20
Telefax A 20
Registreringsdatum D 8
Omsättning N0 12 Raderas och skrivs ny vid uppdatering
Betalningssätt N0 1 0 = Överföring, 1 = Samlingsfaktura, 2 = Automatgiro
3 = BAG, 4 = Check, 5 = Postförskott, 6 = Kontant
Betalningstid N0 2 Dagar
Betalningstid för kassarabatt N2 2 Dagar
Kassarabatt % N2 5 %
Rabatt % N2 5 %
Intresse A 27
Position A 8 För leveransadress
Förnamn A 10 För leveransadress
Efternamn A 16 För leveransadress
Land A 6 För leveransadress
Postnummer N0 9 För leveransadress
Ort A 9 För leveransadress
Box A 9 För leveransadress
Gata A 9 För leveransadress
Telefon A 9 För leveransadress
Telefax A 1 För leveransadress
Debitörsnummer N0 6

Filbeskrivning för importfiler av leverantörer

Denna datastruktur måste följas exakt för att importen skall bli korrekt.

 • A = alfanumeriskt
 • D = datum, alfanumeriskt enligt principen DD.MM.ÅÅ
 • NO = numeriskt utan decimaler
 • N2 = numeriskt med två decimaler (fältlängd inkl decimaler, t ex 99,99 blir fältlängd 5)

Notera att tomma fält är fyllda med tecken och att delvis använda fält får fyllas med tecken. För att skilja fält används lämpligen TAB (ASCII 09) och för att skilja poster (ASCII 13) och LF (ASCII 10).

Fält i Förlag basregister Typ Längd Kommentar

Löpande nummer

N0 6 Existerar detta nummer redan, skapas ett nytt förlag eller jämförs med existerande förlag, beroende på importinställning
Namn A 50
Land A 3
Postnummer 5
Ort A 20
Gata A 35
Postnummer för box 5
Box A 8
Telefon A 20
Telefax A 20
Kontaktperson A 50
Kommentar A 3200
Omsättning N2 11
Omsättning i fjol N2 11
Omsättning förförra året N2 11
Omsättning äldre N2 11
Betalningssätt N0 1 N0 1 0 = Överföring, 1 = Samlingsfaktura, 2 = Automatgiro
3 = BAG, 4 = Check, 5 = Postförskott, 6 = Kontant
Betalningstid netto N0 2 Dagar
Betalningstid kassarabatt N0 2 Dagar
Kassarabatt % N2 5
Bank A 27 A 27
Clearingnummer N0 8
Kontonummer N0 10
Kortnamn A 10
Kundnummer A 16
Seelignummer N0 6
1. Förlags-ISBN A 9 Med bindestreck: T ex. 3-15
2. Förlags-ISBN A 9 Med bindestreck: T ex. 3-15
3. Förlags-ISBN A 9 Med bindestreck: T ex. 3-15
4. Förlags-ISBN A 9 Med bindestreck: T ex. 3-15
5. Förlags-ISBN A 9 Med bindestreck: T ex. 3-15
Spärrmärkning N0 1 0 = ej spärrad, 1 = spärrad
Förlagsgrundrabatt N2 5
Kreditörsnummer 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.