Följ

Årsavslut

Årsavslut

På verksamhetsårets sista arbetsdag måste du göra ett årsavslut. Då bokas all statistik från året om till ”föregående år”, så att BookHit är redo för att samla på sig statistik från ett nytt verksamhetsår.

Genomför årsavslut

Gå till menyn BOOKHIT – Administration - Årsavslut. Där öppnas ett litet fönster där du skall markera alla alternativ. Klicka sedan på knappen genomför avslut.

Själva processen kan ta tid, den får inte avbrytas och inte ångra dig. Ta därför en säkerhetskopia innan du startar.

Kontrollera datum för verksamhetsår

Avslutningsvis skall du för säkerhetsskull skall du kontrollera att ditt nya verksamhetsår slutar på rätt datum. Gå till menyn BOOKHIT - Administration - Inställningar.

Längst upp i fönstret kontrollerar du att det står rätt datum för verksamhetsårets sista dag. Denna uppgift måste korrigeras nu, innan året börjar. Om du ändrar senare bokas statistiken fel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.