Följ

Inventering med Handterminal

Inventering med ScanPal terminal

Innan du påbörjar inläsning av dina varor till din scanpal måste du tömma den på gammal data.

1. Starta ScanPal, gå in i menyvalet ”Utilities”->”Delete data”->”All data”.

2. Välj ”Yes” i nästa val.

Nu kan du börja samla in datan till din inventering med din scanpal.

3. Välj valet ”Collect data” i menyn på scanpal.

4. Scanna in varan som skall inventeras. Du scannar genom att trycka på den stora gula knappen. Sedan får du upp val att mata in hur många du har av varan på ditt lager. Skriv in hur många det är på lager och sedan tryck på enter-knappen.

Mata in alla varor du vill inventera och sedan skall du föra över informationen till din dator. Sätt i scanpalen i dockan som följde med den, bläddra i menyn på scanpal till ”Upload data” och Tryck på enter. Det kommer nu stå på din scanpal: ”connecting”.

5. Starta det program som för över informationen till datorn. Det finns normal i C:\Program\Metrologic Instruments\Scanpal 2\AG Utilites\232_read.exe

Följande ruta kommer att visas:

6. Välj vart din fil skall sparas.

7. Välj filens namn. Detta måste sluta på ”.txt”. Exempel kan den döpas till ”Inventering 2006-06-20.txt”.

8. Välj vilken com-port som scanpal sitter på. Se bild ovan.

9. Tryck på ok. Nu börjar import från scanpal.

När importen är klar skall datan in i din inventering i Euroshop.

10. Öppna befintlig inventering eller skapa ny i euroshop. Välj import och sök upp den filen som du sparade i steg 9.

11. Nu skall du få in alla varor du inventerat i din scanpal, Se i listan för din inventering.

Nu kan du antingen välja att avsluta din inventering eller börja på steg 1 för att scanna fler varor till din inventering. Du kan importera från scanpal till en inventering i euroshop flera gånger.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.