Följ

Versioner

Euroshop 18.01

Släpps 2017-12-20 och kräver en Reindex efter uppdateringen.

 • Uppdaterad koppling (BPTI) till BABS Paylink och Verfone kortterminaler
 • Bugg fix på ny-rad i kassan

Euroshop 18.00

Släpps 2017-12-18 och kräver en Reindex efter uppdateringen.

 • Årsuppdatering för 2018
 • Chattfunktion direkt med supporten
 • Nytt system för kundbonus
 • Förbättrad hantering av betalkort
 • Flera betalkort kan användas i kassan för en betalning
 • Funktion för Mix%Match, dvs blanda artiklar för rabattpris
 • Koppling till internetbaserat backoffice-system
 • Ny funktion för presentkort
 • Kodoptimering för snabbare program.
 • Uppdaterad databas

Euroshop 17.05

Släpps 2016-12-19 och kräver en Reindex efter uppdateringen.

 • Årsuppdatering för 2017
 • Kodoptimering för snabbare program.
 • Uppdaterad databas

Euroshop 16.41

Släpps 2016-11-18 och kräver en Reindex efter uppdateringen.

 • Ny funktion för handpeng i kassan
 • Ny funktion för "Service artikel" som inte räknar eller påverkar ditt lagersaldo/lagervärde vid försäljning.
 • "Express kassa" (mindre stand-alone version till webbackoffice).
 • Omgjort standardval för marginalinställning.
 • Särskilt ÅF-pris på artikel
 • Funktion för filimport i snabborder.
 • Orsak, lager, info och egenskapsfält visas nu i pekskärmskassa.
 • Snabbare läsning i databasen
 • Korttransaktioner med signatur kan avbrytas/återkallas ifall kunden inte har giltig legitimation
 • Tillgodo funktion uppdaterad i pekskärmskassa.
 • Snabbare åtkomst  till artikelkort vid stor mängd data i FIFO fönstret.
 • Streckkod för retur på kvitto fungerar nu även i pekskärmskassa.
 • Flertal mindre justeringar, förbättringar och åtgärder i pekskärmskassa.
 • Webshopinställning samt VMB artiklar/moms uppdateras i kassa >< webbackoffice.
 • Funktion för filimport i snabborder
 • Åtgärd för godkänt kvitto vid avbruten transaktion
 • BUGG EuroShop - Korttransaktioner med signatur kan nu avbrytas/återkallas ifall kunden inte har giltig legitimation, även åtgärdat i pekskärmskassa.

 

Euroshop 16.22

Släpps 2016-06-29 och kräver en Reindex efter uppdateringen.

 • FIFO lagervärde (First in first out metoden)
 • Lagerkorrigering direkt på artikelkortet
 • Lagerhistorik vid förändring/orsak
 • Utökat till obegränsat antal tecken på thermo kvitto (funktion för aktuella ”erbjudande” på kvitto)
 • Basera pris på Påslag eller Marginal (värde i procent %)
 • Streckkod på kvitto fungerar nu att scanna direkt i kassavyn (får fram alla artiklar direkt)
 • Flertal små justeringar

 

Euroshop 16.17

Släpps 2016-04-04

 • Nytt rabattsystem
 • Genomsnittligt inköpspris vid valutaförsäljning på dagsavslut
 • Köplogg/statistik på kundkortet
 • Utökade funktioner för ”Huvudartikel” (Lagerkorrigering, etikettutskrifter, enklare hantering)
 • Visar kolumner för Egenskap-1, Egenskap-2, Info-1 och Info-2 i kassafönstret
 • Ny integrationsstruktur för Microsoft Dynamics NAV
 • Korrigering av moms vid kombination av olika momsgrupper på följesedel/faktura
 • Kundtelefonnummer skickas från Webcentral till Euroshop
 • Ändrad avrundning av värde vid integration mellan Webcentral och EuroShop
 • Centrerad streckkod på kvitton (istället för i vänster kant)
 • Ändrad decimalhantering på dagsavslut
 • Hantering av dubblerade GS1-koder
 • Uppdaterad licenstext

Euroshop 16.00

Släpps 2015-12-17

 • 2016-uppdatering

Euroshop 15.39

Släpps 2015-12-14

 • Snabbare kassa

Euroshop 15.38

Släpps 2015-12-09

Kräver Reindex för uppdatering av databas.

 • Justeringar för ökad program hastighet

Euroshop 15.33

Släpps 2015-11-25

Kräver Reindex för uppdatering av databas.

 • Lagerantal visas i kassafönstret för inscannade artiklar i PC-kassa.
 • Koppling till kortterminal har ny funktion för avbrutna köp där programmet återgår till kassafönstret
 • Helt ny funktion för kundbonus. På samma sätt som t ex Åhlens samlar kunden bonus som kan användas vid köp. Enklare hantering av om en artikel ej skall vara bonusgrundande.
 • Ny design på faktura, följesedel och serviceorder
 • Ny design på knappar i pekskärmskassan.  
 • Sålda-artiklar i dagsavslut visas med decimaler.
 • Serienummer och info-text visas på serviceorder för artiklar.
 • Leverantörens artikelnummer har förlängts till 25 tecken.
 • Kundnummer och kundinfo skrivs ut på kassakvitto.
 • Valutafunktionen ”changeESS” uppdaterad så att man ser hur mycket ett valt antal SEK ger i främmande valuta.
 • Ny funktion för uppdatering av central från butik av artiklar, kunder och statistik. Online i realtid och hantering av offline-läge.
 • Hantering av viktbaserade streckkoder i kassan.
 • Hundratal små justeringar
 • Översyn av bildskärmstexter.

Euroshop 15.13

Släpps 2015-08-11

Kräver Reindex för uppdatering av databas.

Nya funktioner:

 • Justerad faktura-design (#8133)
 • Ny loggfunktion för integrerad korthantering (#7039)
 • Uppdaterad integration med webcentral (#5353)

Euroshop 15.10

Släpps 2015-07-20

Kräver Reindex för uppdatering av databas.

Nya funktioner:

 • Ändrad faktura-design (#5374)
 • Ny funktion minioffert (#5398)
 • Ändrat A4-kvitto (#5336)
 • Ny funktion för månadsdagsavslut (#5431)
 • Snabbare kortbetalning i kassa (#T405)
 • BPTI-integration med Verifon VX820 kortterminal (#T587)
 • Möjlighet till fler tecken i artikelnamn (#6701)
 • Uppdatering av pekskärmskassa (#5889) (#T567)
 • Visa befintligt lager i ”checkout” (#6687)
 • Ändrad rubrik på statistik (#6866)
 • Orsak och serienummer skrivs ut på serviceorder (#7850)
 • Översyn av programtexter (#6030)
 • Alla enskilda betalningssätt visas på dagsavslut (#6734)
 • Möjlighet ta bort artikelpaket (#7597)
 • Bugg i sökning av artikel (#7030)
 • Bugg i valutahanteringen (#7147)
 • Bugg i betalning av faktura i kassan (#7521)
 • Problem vid import av dagsavslut (#7430)
 • Automatisk uppdatering mot WebCentral vid kassa-start (#6021)
 • Bugg i tillgodokvitto (#6759)
 • Bugg i scroll-lista vid artiklar (#6627)
 • Lägga till leverantörens artikelnr och EAN i exportfil (#6534)
 • Export av fakturor (#6499)
 • Bugg i import av artiklar från Microsoft Dynamics NAV (#6108)
 • Mer information i export till WebCentralen (#6143)
 • Ändrad export (#6123)
 • Längre kvittonummer på faktura (#5803)
 • Bugg i export till eConnector (#5929)
 • EAN-sökning optimerad (#6062)
 • Ny rutin för att spara artiklar (#5892)
 • Ändrat tillgodokvitto (#5492)
 • Bugg vid laserkvitto-utskrift (#7849)
 • Uppdaterad Cashguard-koppling (#5597)
 • Funktion för att skapa kundorder med förbetalning, rabatt och olika leveranstidpunkter (#T655)
 • Spärr för kvittoutslag om betalning är lägre än kvittobelopp (#T615)
 • Ny funktion för att skapa faktura och följesedel baserat på serviceorder (#T573)

Euroshop 15.00

Släpps 2014-12-11

Nya funktioner:

 • 2015-uppdatering
 • Kampanjpris kan anges vid inleverans
 • Koppling till webshop på artikelkort ändrat
 • Etikettutskrift vid inleverans
 • Fönster anpassat till 1024 i varugrupper
 • Central och filial för WebCentral
 • Ändring vid sökning
 • Redigera artiklar från kassan
 • Koppling till kortterminal förbättrad med bl a snabbare funktion
 • Ny artikel kan skapas i pekskärmkasa-fönster
 • Justering av etikettutskrifter
 • Ändrad sökning i pekskärmskassa för förstaträff
 • Artikelmarkering i kassagrid ändrad
 • Meddelande om kontrollenhet ej hittas
 • Justerad inventeringssammanställning
 • Funktion för att byta standardetikett
 • Ändrad hantering av staffelpris på artikelkort
 • Funktion för att skriva ut många etiketter samtidigt
 • Avbryt-knapp i nya etikettutskriftsfönstret
 • Ändrad funktion av bonuscheckutskrift och försäljning i kassan

Euroshop 14.30

Släpps 2014-10-16

Kräver Reindex efter installation.

Nya funktioner:

 • Systemförberedelse för 2015-uppdatering
 • Inventeringsfönstret anpassa till 1024x768skärm
 • Justerad utskrift av logotype på faktura
 • Grandtotaljustering
 • Kundadress visas i försäljning till kund per leverantör
 • Ny möjlighet att välja varugrupp via nummer i faktura/följesedel
 • Datumval vidas när man klickar på Betala-faktura.
 • Justerad datumfunktion för ändrade artiklar
 • Möjligt söka på leverantörens artikelnummer även när leverantör saknas
 • Massändring och internetartikel ändrat
 • Varugrupp sparas för ny artikel
 • Systemmeddelande vid ny artikel ändrat
 • Etikettutskrift ändrad så att ID ej visas, ändrad hyllkantsetikett, ny möjlighet att ändra antal för utskrift, ändrad funktion för att radera rad i listan
 • Ändrad ringetikett
 • Ändrad hantering av kassans artikellista så att man kan markera en artikelrad direkt
 • Spärr mot att slå ut kvitto om totalvärde understiger kvittovärde
 • Omgjord funktion för integrerade kortbetalningar för snabbare och stabilare hantering
 • Ny rutin för byte av kort vid kortköp
 • Ny rutin för avbrutet kortköp
 • Ny rutin för retur av kortköp
 • Snabbknapp för faktura /följesedel i kassan
 • Justerad snabbsökning av kund i kassan
 • Knapp för snabbutskrift av kopia på senaste kvitto i kassan
 • Justerad hantering av moms i parkerade kvitto i pekskärmskassa
 • Kontroll vid scanning av EAN-koder i pekskärmskassa
 • Funktion för signatur vid retur i pekskärmskassa
 • Tydligare visning av pris och antal i pekskärmskassa
 • Ändrad teckentabell för Å Ä Ö vid kvittokopior med information i kassajournal
 • Ändrad sökning i kvittojournalen för Ny-rad-artikel
 • Justerad statistik i Kunder > Försäljning per leverantör
 • Ändrad rutin för ändring av försäljningspris i inleverans
 • Ändrad rutin för inställning av antal kopior vid serviceärende
 • Ändrad hjälplänk för Reindex
 • Genomgång av texter på skärmbilder och utskrifter

Euroshop 14.24

Släpps 2014-03-26

Kräver Reindex efter installation.

Nya funktioner:

 • När ny artikel skapas aktiveras ”Till webbshop” default. Om kundklubb är aktiverat kommer även bonus att bli aktiveras direkt.
 • När artikel kopieras kommer även checkbox-val att kopieras, te.x. ”Till webshop” och ”Bonusartikel”
 • Fix på flaggan. Får ej säljas
 • Fixi kvittojournalen som kunde ge access violation
 • Justerad design på faktura. Bankgiro och plusgiro skrivs ut automatiskt.
 • Fix på retur i kassan
 • Fix och ändring av provisionsmodul. Nu arbetar även provisionsmodulen mot kassa-användare, istället för inlogga programanvändare.
 • Utskrift av referenser på följesedel mot kvittoskrivare
 • Öresavrundningar på fakturor
 • Fix på toolbar för högupplöst skärm.
 • Fix i program för  lågupplöst skärm, 1204x768
 • Fix på att raders sorteras om i kassafönstret efter att användaren dubbelklickat för redigering. Nu sorteras artiklar ej längre om efter artikelnummer.
 • Fix på statistisökning
 • Fix på filexport av webshopsartiklar
 • Fix på central / Filial funktion.
 • Ändring av hur programmet hanterar att kortterminal ej hittas vid programstart. Tidigare inaktiverades terminalen för att man skall kunna ta kontant betalning. Nu öppnas kassan direkt istället.

Euroshop 14.21

Släpps 2014-02-12

Kräver Reindex efter installation.

Nya funktioner:

 • Faktura fotrader, 6st
 • Logo for A4 kvitton (tidigare endast för faktura och följesedlar
 • Noteringar på hela Kundordern (tidigare endast på radnivå)

Prestanda:

 • Tidsoptimerad listning av kvittojournalen

Justeringar:

 • Skapa ny artikel från kassan och varuingången
 • Varugrupp kan väljas genom att ange nummer i dropdown-meny när man skapar en ny eller redigerar en artikel
 • OK-knappen i varuingång visas alltid
 • Förkodning för följesedlar i följesedelslistan
 • Info om kontrollenhet borttaget på fakturor
 • Sidnummer på fakturor
 • Radera EAN-kod på artikelkortet genom knappen med minustecken
 • Stäng-knappen i kvittojournalen visas alltid
 • Fix för att söka flera artiklar till kundorder samtidigt i alla lägen
 • Totalrabatt i % i pekskärmskassan
 • Fix av kunddisplay i pekskärmskassan som tidigare inte uppdaterades med priser
 • Kvittoutskrift av kundens exemplar vid retur mot kontokort justerat
 • Ändring av kampanjpris uppdaterar artikeln ”senaste ändrad” status
 • Fix av antal tillåtna tecken för namnet på en kassaanvändare (16tecken).
 • Fix vid Statistik Artiklar / Varugrupp – för sökbegreppet ”Större än 0”

Euroshop 14.02

Släpps 2014-01-30

Kräver reindex efter installation

 • Nytt gränssnitt enligt Windows New Standard
 • Nytt fritextfält på kundorder
 • Rabatt kan ges i kronor på kundorder
 • Kundnamn på leverantörsorder-utskrift
 • Flera kundorder kan markeras i kassan efter sökning
 • Kundorder kan sökas på efternamn
 • Tydlig utskrift av kunds telefonnummer och efternamn på kunderorder
 • Kundorder kan ändras fram tills den skickats
 • Sökning möjlig på ”Från…Till” i kundreskontra
 • Kvittonummer skrivs ut som streckkod på kvitto
 • Text "Kundens kopia" skrivs ut på det kortköpskvitto som kunden skall behålla
 • I kassan återgår markören till nummerfältet om man avbryter köp eller raderar
 • rad, och står i annan kolumn när detta sker
 • Ny design på A4-kvitto, följesedel och faktura:
 •      Identisk basdesign
 •      Logga på kvitto
 •      Alla momssatser specificerade         
 •      Betalsätt                       
 •      Avrundning vid fakturering justerad
 • Ny option att aktivera/avaktivera VMB-moms utskriften vid dagsavslut
 • Språkoptions ändrade
 • Menyn ”Information till Skatteverket” borttagen
 • Klockslag och betalsätt i kvittojournalen för felsökning mot BABS och Points
 • transaktionslistor
 • Justering av "Diskspace DLL-fil problem"
 • Rensning av PDoxFiles vid programstart
 • Automatiskt installation av ”Remote_support.exe” i EuroShop-katalogen med
 • genväg i startmenyn
 • Om reindex krävs, visas ett popupfönster med länk till info-sida om reindex
 • Ny pris-popup vid nollpris i touchkassa
 • Lagersaldo visas i varuingång
 • Ny statistik för försäljning per kassaanvändare
 • Om kassan ej får kontakt med betalterminal eller kontrollenhet visas tips om
 • vad användaren kan göra.
 • Ändrad funktion för kortbetalning, för att undvika användarfel vid fördröjt svar
 • från banken.
 • Nytt Reindex-program:
 •      Gränssnitt enligt Windows New Standard
 •      Funktion för förstoring av Outcome-tabellerna
 •      Backup före reindex valfri och valfritt att välja katalog

Euroshop 14.01

Släppt 2014-01-01

 • Uppdatering till version 2014

Euroshop 13.07

Släppt 2013-12-11

 • Ändring av MM-laserkvitton
 • Ändring av kvittoutskrift mot LPT port
 • Ändring i överföring till Navision
 • Fältet "Orsak" på artikelrad i kassan, kan nu användas som ett fritextfält, informationen i detta fält skrivs ut på kvitto och sparas i journalen
 • Det går att välja mellan vänster- eller högerställda adressfält på fakturor
 • Sökning möjlig på kvittodatum (från...till) i journalen
 • Möjligt välja period (från...till) listan "Dagens Försäljning"
 • Förberedd för att kunna uppdateras till 2014

Euroshop 13.06

Släppt 2013-10-29

 • Skatteverkets nya krav uppfylls (version C4)
 • Snabbare kortbetalningar
 • Tydligare kvitto vid återköp mot kort
 • Stöd för ny kontrollenhet
 • eLogg som loggar alla aktiviteter i programmet
 • Uppdatering av följesedelsfunktion vid Agresso-integration
 • Integration med Microsoft Dynamics NAV
 • Integration mot 2Easy personalhanteringsprogram

Euroshop 13.00

Släppt 2013-01-01

 • Årsuppdatering

Euroshop 12.11

Släppt 2012-11-20

 • Justering av statistik i lagerlista
 • Svensk text på nya funktioner

Euroshop 12.10

Släppt 2012-11-06

 • Integration med Fortus Finansieringstjänst
 • Vid artikelregistrering sker kontroll om EAN och leverantörens artikelnummer redan finns
 • Uppdaterad funktion för överföring av följesedlar till fakturor.
 • Uppdaterad funktion av datum/tid på dagsavslut vid utskrift på kvittoskrivare
 • Justering av laserkvitto (MaxMara-modell)
 • 2013-uppdatering

Euroshop 12.06

Släppt 2012-06-12
Kräver reindex efter uppdatering.

 • Integration med Agresso/SLU
 • TGR-funktioner
 • Uppdatering av Nets-Auriga ATC kortintegration (returer och säkerhetsdagsavslut)

Euroshop 2011.26

Släppt 2012-01-01

 • Uppdatering till version 2012

 

Euroshop 2011.25

Släppt 2011-12-06

 • Ändring av information om årsuppdatering
 • Uppdaterad funktion för retur mot kontant i pekskärmskassa
 • Uppdaterad funktion för dagsavslut mot kortterminal om ingen korttransaktioner genomförts
 • Justering av Laserkvitto (10,5x19,5)
 • Signaturrad på butikens kvitto vid retur mot kort

Euroshop 2011.23

Släppt 2011-11-22

 • Uppdatering av integrerad korthantering
 • Uppsnabbad funktion av kassan

Euroshop 2011.22

Släppt 2011-10-04

 • Uppdaterad kortintegration för Point och BABS Paylink
 • Databas optimering

Euroshop 2011.21

Släppt 2011-08-08

 • Uppdaterad kortintegration för Point och BABS Paylink
 • Databas optimering

Euroshop 2011.19

Släppt 2011-08-08

 • Ny obligatorisk basinställning av företagets epost-adress. Måste anges för att komma vidare.
 • Utskrift vid avbrutna transaktioner i BABS Paylink och Point kortbetalning
 • Ändrad funktion för artikelimport. Från en och samma fil kan både artiklar uppdateras och läggas till om de saknas.
 • Ändrad utskrift för bankgiro-fakturor.
 • Uppdatering av kortbetalningsfunktion för BABS Paylink och Point.
 • Fix på etikettutskrift i varuingång
 • Möjligt ange default värde för kostnadsställe (behöver därmed ej anges för varje transaktion).

Euroshop 2011.07

Släppt 2011-03-21

 • Ny funktion, utksrift i statistiken av dag-för-dag försäljing
 • Ny funktion, öresavrundning på fakturor
 • Ny funktion, serviceorder kan skrivas ut på kvittoskrivare
 • Ny funktion, direkta löpnummer för fakturor och följesedlar
 • Ändrad öresavrundning på A4-kvitto
 • Utskrift av EuroShops löpande artikelnumer på A4 istället för leverantörens artikelnummer som default
 • Buggfix för moms vid retur av rabattspärrad artikel
 • Buggfix vid mixade kvitton (positiva & negativa försäljningar) gällade öresavrunding
 • Buggfix av lagersaldo vid hävning av kvitto
 • Buggfix av stafflade kvitto när man använder touchkassa
 • Buggfix i räntefakturering
 • Hantering av meddelande om artikel är i edit-läge i en klient medan en annan klient försöker göra en försäljning på samma artikel
 • Rättelse vid utskrift av X och Z rapport med utskrift mot port
 • Backup av databas innan Reindex körs
 • Buggfix på etikettutskrift 105x35 mm
 • Buggfix i CasGuard integration
 • Buggfix vid 100% rabatt som gav negativ varukostnad för såld vara
 • Buggfix av rabattvisning i kvittojournal (total summerades ej)

Euroshop 2011.02

Släppt 2011-02-15

 • Nu öppna kassalådan för skrivare som saknar denna funktion i sin drivrutin (t ex TPG och äldre Citizen). Funktionen aktiveras i Lokala Inställningar.
 • Kassabeteckning på dagsavslut (krav från Skatteverket)
 • Information om att Z-rapporten inte skapar en X-rapport (dagsavslut)
 • Anpassning av laserkvitto-design till kassalagen
 • Buggfix vid hävande av kvitton
 • Möjlighet att ge tillgodo på vissa betalsätt, om värdet i betalsättet är högre än kvittots totalvärde, då får man en fråga om man vill ge ett tillgodo på mellanskillnaden.
 • Öresavrundning visas på kvitto
 • Felmeddelande vid utskrift i bonusklubben åtgärdat

Euroshop 2011.00

Släppt 2011-01-04

 • Årsuppdatering
 • Nytt grafiskt gränssnitt

Euroshop 2010.32

Släppt 2010-12-22

 • Korrigeringar efter Skatteverkets nytolkningar av kassalagen.
 • Anpassningar för årsuppdatering till 2011 (bl a förlängd användartid för 2010).

Euroshop 2010.30

Släppt 2010-12-13
Kräver reindex efter uppdatering.

 • Korrigering av hur totalvärde visas i dagsavslut. Tidigare har ett totalvärde öresavrundats, medan ett annat ej öresavrundats. Genom ett nytt värde "öresavrundning" där detta belopp särredovisas visar båda totalvärdena samma totalbelopp.
 • Touchkassan har fått större knappar för att underlätta scrollning och bläddring mellan olika artiklar.
 • Rubriker på x-rapport och z-rapport har korrigerats (förväxlade i förra versionen).
 • Justerad hantering av logo-utskrift på usb-anslutna skrivare för kvitto.
 • Hävning av kortköp ej längre möjligt pga skärpta krav på korthantering. Istället för hävning måste man använda återköp om ursprungsköpet är betalt med kort.
 • I varuingång kan ordern redigeras, innebärande bl.a. att man kan leverera in större antal än det orderantalet.
 • Vid registrering av fakturabetalning kommer kontrollfråga innan det angivna beloppet bonads som slutbetalning.
 • På kvittokopior skrivs "KOPIA" tydligare pga kassalagen.
 • I säkerhetsdagsavslutet har en bugg som resulterade i felaktigt värde åtgärdats.
 • I kundklubb/kundbonus har en bugg som resulterade i felaktigt värde åtgärdats
 • På A4-kvitto sker nu också utskrift av tid (klockslag).
 • Förutom EuroShops interna artikelnummer kan också leverantörens artikelnummer skrivas ut. Denna utskrift aktiveras i inställningarna.
 • Vid utskrift av följesedlar på kvittoskrivare kan man välja hur många som skall skrivas ut.  Detta anges i inställningarna.
 • Funktion för fakturabetalning i kassa omgjord. Tidigare kunde fel uppstå som resulterade i ett felmeddelande och dubblat värde.

Euroshop 2010.26

Släppt 2010-11-16

 • Justering baserat på Skatteverkets tolkningar av kassalagen
 • Buggfix för koppling till CashGuard (system för säker hantering av kontanter)
 • Förnyad uppdateringsfunktion
 • Buggfix för integration med BABS Paylink och Point vid hävning av kvitto som betalts med kort
 • Justerad introtext
 • Gemensamt dagsavslut borttaget pga kassalagens krav

Euroshop 2010.23

Släppt 2010-11-01

 • Buggfix för koppling till CashGuard (system för säker hantering av kontanter)
 • Buggfix i touchscreen kassafönster för rabattspärr på artikelnivå
 • Buggfix i listan "Dagens Försäljning" vid rabatt på återköp.

Euroshop 2010.22

Släppt 2010-10-04
Kräver reindex efter uppdatering.

 • Buggfix för problem med dagsavslut (totalt belopp visas som nettobelogg) som uppstått i version 2010.20.
 • Referens från alla följedelar följer med till samlingsfaktura.
 • Kvittojournalen har kompletterats med fält för kontrollkod.

Euroshop 2010.20

Släppt 2010-09-30

 • Automatisk avrundning till hel krona (pga att 50-öringen avskaffats). 0-49 öre avrundas nedåt, 50-99 öre avrundas uppåt
 • Ny (och smart) hantering av plus och minus poster i kassan (kassalagen tillåter inte att man blandar plus och minus i samma kvitto). Den nya funktionen innebär att personalen kan blanda positiva och negativa poster fritt i sitt arbete (t ex ta tillbaka en retur och sälja en ny artikel på samma gång). EuroShop skiljer sedan på de positiva och negativa posterna när personalen klickar på TOT-knappen, och delar dessa i två olika kvitto. En positivit och ett negativt. Därmed förenklas arbetet i kassan.
 • Stöd för CashGuard (system för sluten kontanthantering) även i pekskärmskassan
 • Buggar lösta i integration med BABS Paylink och Point Xenta-terminaler

Euroshop 2010.18

Släppt 2010-07-14

 • Pekskärmskassan kompletterad med funktion för staffelpris och kampanjpris
 • Direktlänk i Windows program-meny (START) till update-manager

Euroshop 2010.17

Släppt 2010-07-13

 • Det är nu möjligt att manuellt slå in kortnummer. Denna funktion (som bankerna tidigare ej tillåtit) gör det möjligt att ge arbeta med direktkrediter där kunden får ett kredit på ett helt nytt kort i butiken). Denna funktion kräver också att terminalen uppdateras.
 • Kvittojournalen kompletteras med Skatteverkets transaktionskod
 • Signaturkvitto vid återköp justerat (gäller utskrift på port)
 • Kalkylering av "dagens överskott" i dagsavslut ändrad (gäller pekskärmskassan)

Euroshop 2010.16

Släppt 2010-06-01

 • "KOPIA" skrivs ut på en kopia av kvitto när man har LPTportsskrivare
 • Dubbla kvitton skrivs inte längre ut om man har LPTport och gör ett köp mot BABS Paylink med Smash-terminal

Euroshop 2010.15

Släppt 2010-05-01

 • Tillgodokvitto gör så inte dagsavslutet blir fel vid utlämnande av ett tillgodo
 • Information för Skatteverket angående systemet

Euroshop 2010.05

Släppt 2010-02-22

 • Quadriga-kundnummer kan anges i inställningarna och visas i programlisten för förenklad indentifiering vid support
 • Ändrad hantering av lagersaldo för artikelpaket (lagret är kontant noll)

Euroshop 2010.03

Släppt 2010-02-08

 • Buggar i pekskärmskassan
 • Återinförde inleverans med negativt lagersaldo
 • Införde en ny funktion i Varuingång, Returer
 • Mer än en kopia på följesedlar som skrivs ut via kvittoskrivaren

Euroshop 2010.00

Släppt 2010-01-01

 • Årsuppdatering
 • Databas optimering

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.