Följ

Statistik för användare

Du kan se statistik för varje användare genom att gå in på STATISTIK - FÖRSÄLJNING PER ANVÄNDARE. Först väljer du inom vilket tidsspann du vill se statistiken, och sedan trycker du på OK.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.