Följ

Arbetsplatser i nätverk

Du kan använda BookHit ES i ett nätverk där flera datorer (arbetsplatser) delar på samma databas. Det betyder att de har tillgång till samma information och uppdaterar samma artiklar, kunder och leverantörer. Deras statistik visas också sammanfattad.

För att en nätverksinstallation skall fungera måste sökvägen till databasen ställas in på varje arbetsplats.

Installera databas

Databasen kan ligga på vilken dator som helst I nätverket. Det är dock lämpligt att ha en särskild, lite kraftigare, server.

På servern skall endast mappen BookHit ES databas ligga. Övriga foldrar som EuPriv, EuTrans … etc skall finnas på varje enskild arbetsplats.

Skapa förbindelse mellan arbetsplats och databas

Varje arbetsplats måste ange var databasen finns. När Du installerar BookHit ES kopplas arbetsplatsens program normalt mot den databas som samtidigt installeras lokalt på datorn. Det måste Du nu ändra till den databas som ligger på servern.

Därför är det viktigt att Du först och främst delar ut serverns databas, så att alla arbetsplatsdatorer kan denna.

Sedan går Du in i menyn ARKIV / BYT DATABAS på arbetsplatsen.

Klicka på knappen SÖK DATABAS.

Sök rätt på databasen i Ditt nätverk, markera den, och klicka på OK-knappen.

Nu visas den nya databasen som ett alternativ i ”byt-databas-fönstret”.

Markera den och klicka på knappen ANVÄND DATABAS.

Efter omstart av BookHit ES är den nya databasen på servern ansluten och Du arbetar mot denna istället.

Eventuellt frågar BookHit ES en gång till efter Ditt registreringsnummer.

Informationen sparas i filen BookHit_ES2010.ini som ligger i datorns Windows-mapp (C:\Windows). I denna fil finns det en rad som anger sökvägen till databasen:

DatabasePath=C:\Program\BookHit_E2010\BookHit ES Databas

Ändra sökvägen så att den pekar på rätt mapp på servern istället.

Notera att denna sökväg måste innehålla datorns namn. I detta exempel ligger databasen i en mapps om heter BookHit ES 2010 på en dator som heter SERVER.

DatabasePath=\\SERVER\BookHit_ES_2010\BookHit ES Databas

OBS ... Kontrollera att databasen kopplas till arbetsplatsen som nätverksenhet eller UNC-path. Inga andra varianter tack !!!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.