Följ

Månadsrapport

Under menyn STATISTIK / MÅNADSRAPPORT hittar Du avancerade nyckeltal över Din verksamhet (extra funktion). Rapporten är indelad i två delar … försäljning och inköp.

Statistiken är månadsuppbyggd och därför skall Du börja med att välja månad.

OBS ... En rapport som sammanfattar siffrorna kan också skrivas ut med knappen SKRIV UT

Försäljning

Under denna flik finns sedan andra flikar som visar försäljningen på olika sätt.

Den första visar en sammanfattning.

Den andra visar kontantförsäljningen

Den tredje visar fakturaförsäljningen.

Den fjärde visar följesedelsförsäljningen.

Den femte visar varugruppsförsäljningen.

Den sjätte visar försäljningsfrekvensen.

Inköp

Under fliken inköp finns samma statistik och upplägg som under FÖRSÄLJNING.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.