Följ

Artiklar

Dessa punkter öppnas via ett urval där Du kan välja vilka artiklar Du vill se.

22.-Statistik-och-analys-Artikelfoersaeljning-1.png

Fritt kan Du kombinera olika sökbegrepp från olika fält.

När Du gjort Ditt urval öppnas ett nytt fönster med olika flikar.

Den andra, SIFFROR ÖVER ALLA, är automatiskt öppen. Här ser Du totalsiffror för varje enskild artikel som finns med i Ditt urval.

23.-Statistik-och-analys-Artiklar-2.png

Gå sedan till den första fliken, DIAGRAM ÖVER ALLA, där Du ser de föregående siffrorna som ett stapeldiagram. Får inte alla plats i fönstret kan Du bläddra framåt och bakåt med PEK-knapparna högst uppe till höger.

23.-Statistik-och-analys-Artiklar-3.png

Avslutningsvis kan Du titta närmare på en artikel. Gå till fliken, SIFFROR FÖR MARKERAD, och två nya flikar dyker upp.

Under SIFFROR FÖR MARKERAD hittar Du exakta siffror för varje månad, kvartal och helår (de två senaste åren).

OBS ... MARKERAD är den artikel som står längst till vänster i diagrammet över alla, eller den artikel som är markerad i siffror över alla.

23.-Statistik-och-analys-Artiklar-4.png

Nästa två flikar, MÅNADSDIAGRAM FÖR MARKERAD och KVARTAL/ÅRSDIAGRAM FÖR MARKERAD visar dessa siffror grafiskt.

23.-Statistik-och-analys-Artiklar-5.png

Den första visar ett diagram för alla poster i listan, och den andra visar ett diagram för den markerade posten i listan.

23.-Statistik-och-analys-Artiklar-6.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.