Följ

Kunder

Under den första fliken visas samtliga kunders fördelning på givna åldersgrupper.

I den andra gruppen visas samtliga kunders könsfördelning.

Kunders köp i antal och omsättning

Dessa punkter öppnas via ett urval där Du kan välja vilka kunder Du vill se.

Fritt kan Du kombinera olika sökbegrepp från olika fält.

TIPS ... Så här ser det ut om Du vill ha alla kunder från Stockholm och Helsingborg, som är födda den 1 juni 1960 eller senare, som har ej har lägsta kreditbetyg (CC) och som har handlat på nätet.

När Du gjort Ditt urval öppnas ett nytt fönster med fyra olika flikar.

Den andra, SIFFROR ÖVER ALLA, är automatiskt öppen. Här ser Du totalsiffror för varje enskild kund som finns med i Ditt urval.

Gå sedan till den första fliken, DIAGRAM ÖVER ALLA, där Du ser de föregående siffrorna som ett stapeldiagram. Får inte alla plats i fönstret kan Du bläddra framåt och bakåt med PEK-knapparna högst uppe till höger.

Avslutningsvis kan Du titta närmare på en kund. Gå till den tredje fliken, SIFFROR FÖR MARKERAD, och två nya flikar dyker upp.

Under SIFFROR FÖR MARKERAD hittar Du exakta siffror för varje månad, kvartal och helår (de två senaste åren).

OBS ... MARKERAD är den kund som står längst till vänster i diagrammet över alla, eller den kund som är markerad i siffror över alla.

Nästa två flikar, MÅNADSDIAGRAM FÖR MARKERAD och KVARTAL/ÅRSDIAGRAM FÖR MARKERAD visar dessa siffror grafiskt.

Den första visar ett diagram för alla poster i listan, och den andra visar ett diagram för den markerade posten i listan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.