Följ

Export

I menyn EXPORT kan Du välja om Du vill exportera kunder, leverantörer, artiklar eller varugrupper.

När Du startar exportprogrammet kommer Du först till ett urvalsfönster där Du väljer vilka poster som skall exporteras. Detta exempel handlar om export av kunder.

21.-Import-och-Export-Export-1.png

Gör ett urval och klicka sedan på knappen EXPORT.

21.-Import-och-Export-Export-2.png

Nu öppnas exportguiden som hjälper Dig fram steg för steg.

21.-Import-och-Export-Export-3.png

Klicka på knappen NÄSTA

21.-Import-och-Export-Att-goera-import-4.png

Nu skall Du välja vilket format Du vill exportera till. I detta exempel har vi valt Microsoft Excel.

21.-Import-och-Export-Export-5.png

EuroShop har samlat kundinformationen i fyra olika register, och nu får Du frågan om Du vill exportera alla fyra. Kontrollera att alla är markerade och klicka på NÄSTA.

21.-Import-och-Export-Export-6.png

Nu är allt klart och Du startar exporten genom att klicka på AVSLUTA.

Nu startas Microsoft Excel på Din datorn (om du har programmet installerat) och ett nytt dokument öppnas med all kund-information från EuroShop. Vart och ett av EuroShops register har fått en egen sida. Överst på varje sida finns rubrik för respektive kolumn.

Spara sedan Ditt nya Excel-dokument med ett lämpligt namn.

Export till en tab-separerad textfil fungerar på samma sätt, skillnaden är bara att en textfil sparas i Din dator istället för att Microsoft Excel öppnas.

OBS ... Export till Internet-butik hanteras i en särskild egen menypunkt som heter INTERNET. Övriga importer och exporter ligger under menyn ARKIV.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.