Följ

Inventera

Du inventerar genom att registrera artikel och antal. Enklast med hjälp av scannern.

Du kan ha flera inventeringar igång samtidigt. För att skilja dem använder EuroShop startdatum och dessutom kan Du ge inventeringen ett namn. T ex ”Bettans sommarinventering”.

Registrera artiklar i inventeringen

Gå in i menyn ARTIKEL / INVENTERING och börja med att klicka på NY-knappen. En ny inventering skapas som Du ger ett eget namn.

Ställ sedan markören i fältet ARTIKEL och scanna in artikel efter artikel. Det spelar ingen roll i vilken ordning Du gör det. Finns det flera exemplar av en artikel, kan Du antingen scanna den flera gånger (datorn adderar själv vid sammanställningen) eller scanna en gång och sedan manuellt skriva in rätt antal.

Råkar Du slå in fel artikel, dubbelklickar Du bara på artikeln och ändrar manuellt.

Artikel utan streckkod hittar Du med hjälp av knappen SÖK ARTIKEL.

När den fysiska inventeringen är klar, väljer Du om det är en ...

 • Delinventering

eller

 • Totalinventering

Import från scanner-terminal

Du kan också använda en scannerterminal för inventeringen. Detta är en form av helt trådlös scanner med inbyggt minne. När Du läser streckkoder på varor, sparas dessa i terminalens minne. Den informationen kan Du sedan skicka över till EuroShop som en textfil.

Det gör Du genom att klicka på knappen IMPORT

Manuell registrering av inventering

Du kan också göra en helt manuell inventering baserad på EuroShops inventeringslista. Denna skriver Du ut i menyn ARTIKEL.

Sök först efter de artiklar Du vill inventera och klicka sedan på knappen INVENTERINGSLISTA.

På denna lista kan Du manuellt skriva upp hur många artiklar som finns i lager.

På listan finns också en streckkod för varje artikel. Denna underlättar sedan registrering i EuroShop av den manuella inventeringen.

Del-inventering

Denna variant utgår från att Du bara har inventerat delar av Ditt lager. Vid sammanställning och korrigering av lagersiffror korrigerar EuroShop endast de artiklar som fanns med i inventeringen. Övriga artiklar förblir så som de var.

Klicka på knappen SAMMANSTÄLL INVENTERING.

Nu summeras de inventerade artiklarna i huvudfönstret och i rutan för del-inventering visas saldo för inventeringen, saldo enligt gamla lageruppgifter och differenserna.

OBS ... Alla värde är baserade på senaste inköpspris exklusive moms

Du kan ångra Dig genom att klicka AVBRYT eller godkänna del-inventeringen genom att klicka ACCEPTERA-UPPDATERA. Då korrigeras alla lagersaldo för de inventerade artiklarna.

TIPS ... En delinventering är ett enkelt sätt att hålla kontroll över svinn och stölder

Total inventering

Denna variant utgår från att Du inventerat hela Ditt lager. Alla lagersaldo korrigeras enligt inventeringen. Artiklar som inte fanns med vid inventeringen (dvs inte inventerats) behandlas som icke befintliga. Dvs de får noll som lagersaldo.

Klicka på knappen SAMMANSTÄLL INVENTERING.

Nu summeras de inventerade artiklarna i huvudfönstret och i rutan för total inventering visas saldo för inventeringen, saldo enligt gamla lageruppgifter och differenserna.

OBS ... Alla värde är baserade på senaste inköpspris exklusive moms

Du kan ångra Dig genom att klicka AVBRYT eller godkänna total inventeringen genom att klicka ACCEPTERA-UPPDATERA. Då korrigeras alla lagersaldo för de inventerade artiklarna, och alla artiklar som inte fanns med i inventeringen får nollsaldo.

Inventering på flera arbetsplatser samtidigt

 1. Öppna inventeringsfönstret på en dator (övriga får gärna ha EuroShop öppet, men ej själva inventeringsfönstret)
 2. Skapa en ny inventering genom att klicka på NY-knappen. Döp den och notera vilket nummer inventeringen har.
 3. Börja inventera på denna dator
 4. Nu kan övriga arbetsplatser också öppna inventeringsfönstret. Där hittar Du de nystartade inventeringen med hjälp av inventeringsnumret.
 5. Börja inventera på övriga datorer också
 6. Alla inventerade artiklar hamnar i samma fönster och de olika arbetsplatserna kan följa varandras arbete på skärmen.
 7. När inventeringen är klar, stängs inventeringsfönstret på alla datorer.
 8. Sedan öppnas inventeringsfönstret igen på den dator som skall avsluta inventeringen.
 9. Välj rätt inventering med hjälp av inventeringsnumret. Här finna alla inventerade artiklar, oavsett vilken arbetsplats om inventerat dem.
 10. Avsluta inventeringen
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.