Följ

Skapa kundorder i från kassan

Börja med att klicka på knappen KUNDORDER.

Fönstret "Kundorder" öppnas och här väljer du knappen SKAPA ORDER.

Ett nytt fönster öppnas där du börjar du med att vem kunden är (du kan antingen söka kunden i ditt register via knappen SÖK KUND, eller skapa en ny kund i ditt register via knappen LÄGG TILL KUND).

Därefter adderar du de artiklar du vill beställa till kunden med knappen SÖK ARTIKEL.

Fältet INTERN NOTERING används endast för butikens egna noteringar, och kommer inte komma med på utskrifterna.

När ordern är klar, sparar du med knappen SPARA.

Därefter kan du ta en handpenning på ordern med knappen FÖRSKOTTSBETALNING.

Programmet växlar då till kassafönstret och lägger där in artikeln HANDPENNING med kundorderns totalvärde som default. Det går bra att ändra världet.

I nedanstående exempel visas en handpenning på 200 SEK som handpenning (förskottsbetalning).

Ändra manuellt priset på artikeln HANDPENNING till 200,00 kr.

Välj betalsätt och genomför ett köp. 

När betalningen är genomförd kommer du tillbaka till kundorder-fönstret.

Här ser du att kundordern kompletterats med artikeln HANDPENNING med ett försäljningspris av -200,00 kr (minus 200 kr).

Kvar på ordern att betala har kunden 198 SEK.

Du kan nu skriva ut kundordern via knappen SKRIV UT (antal exemplar som skall skrivas ut anges som en inställning i ARKIV-> ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR och fliken LOKALA INSTÄLLNINGAR).

OBS Kundordern är nu skapad i programmet, men notera att den ännu ej är skickad. Det gör du i menyn ORDER.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.