Följ

Massändring av artikel

I menyn ARTIKEL / MASSÄNDRING finns en extrafunktion för att göra generella ändringar på många artiklar samtidigt.

Börja med att göra ett urval för att hitta de artiklar som Du vill ändra.

Nu har Du knappar till vänster för massändring:

Ändra försäljningspris

Klicka på knappen och ett fönster öppnas. Där kan Du öka och minska försäljningspriset med olika procenttal/antal kronor eller till ett nytt gemensamt försäljningspris.

Ändra inköpspris

Klicka på knappen och ett fönster öppnas. Där kan Du öka och minska inköpspriset med olika procenttal/antal kronor eller till ett nytt gemensamt inköpspris.

Skapa kampanj

Klicka på knappen och ett fönster öppnas. Där kan Du öka och minska kampanjpriset med olika procenttal/antal kronor eller till ett nytt gemensamt inköpspris. Du kan också ange startdatum och slutdatum för kampanjpriset

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.