Följ

Kundstatistik

Om du vill se statistik för kunden, klickar du på knappen STATISTIK och all försäljning till den kunden visas i siffror och diagram.

9-Kunder-Kund-statistik-1.png

TIPS ... Du kan växla mellan siffror och diagram genom att byta mellan flikarna.

9-Kunder-Kund-statistik-2.png

Export av statistik

Om du vill exportera siffrorna till ett annat dokument trycker du på EXPORT-knappen. Du kan välja mellan att exportera till Microsoft Excel eller som en ren textfil.

När Du väljer Excel öppnas automatiskt programmet Microsoft Excel och med siffrorna inskrivna i ett nytt Excel dokument.

Avsluta Excel  genom att du under menyn Arkiv/Avsluta eller klickar i det översta krysset uppe till höger. När du gjort detta kommer du automatiskt tillbaka till EuroShop.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.