Följ

Säkerhetsmodul

EuroShop har en avancerad säkerhetsmodul för att försvåra bedrägerier och stöld. Detta är en extrafunktion. Säkerhetsmodulen är framtagen i samarbete med Unisec (ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag) och baseras på krav från Svensk Handels säkerhetschef.

Du behöver inte välja hela säkerhetsmodulen, utan kan begränsa Dig till bara säkerhetsdagsavslutet eller användarrättigheter som också finns som separata moduler.

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsmodulen aktiverats kommer ett nytt inställningsfönster i menyn ARKIV / EXTRA FUNKTIONER / SÄKERHET.

Här kan Du ange …

 • Diff i dagsavslut

                    Maximalt antal procent som den räknade kassan får avvika från den verkliga enligt EuroShops beräkningar.

 • Högsta tillåtna rabatt vid försäljning

                    Detta är en funktion för att begränsa personalens möjligheter att ge rabatt till kunder.

 • Lås EuroShop efter … sekunder

                    Detta är en funktion som låser programmet när det inte använts en viss tid. Därmed kan Du lugnt lämna kassan och hjälpa en kund längre in i

                    butiken.

 • EuroShop master-lösenord

                    Detta är ett huvud-lösenord som alltid öppnar upp programmet.

 • Använd Microprox

                    Microprox är ett elektroniskt lås som kan öppna och logga in användaren i ett låst program.

Användarinställningar

I användarinställningarna tillkommer ett andra fönster där Du kan ange exakta rättigheter för varje användare. Du ställer för varje fönster in om användaren får öppna fönstret och i om han/hon i så fall får göra ändringar också. Här anger Du också Mixcroprox-nummer på användarens ID-chip.

Säkerhetsdagsavslut

Säkerhetsdagsavslut innebär att användaren inte får veta hur mycket pengar det borde finnas i kassan. Istället får han räknar kassan ”blint” och skriva in sitt belopp i ett specialfönster.

När användaren klickar på OK-knappen kontrollerar EuroShop om den räknade kassabehållningen ligger innanför den tillåtna felmarginalen (enligt grundinställningarna).

Om det är inom marginalen bokas dagsavslutet. Dock utan att ge användaren information om beloppet låg över eller under den korrekta kassabehållningen.

Om beloppet ligger utanför tillåten marginal, öppnas ett nytt fönster där användaren måste räkna om kassan.

Nu bokas dagsavslutet oavsett om beloppet ligger innanför eller utanför marginalen.

Analysera säkerhetsdagsavslut

I en särskilt statistikfönster kan Du nu se exakt hur varje dagsavslutet räknats. Här kan Du också söka efter olika dagsavslut.

Där visas:

 • Dagavslutsnummer
 • Användare
 • Datum
 • Korrekt belopp
 • Första kassaräkningen
 • Differns i första räkningen mot korrekt belopp
 • Andra kassaräkningen
 • Differns i andra räkningen mot korrekt belopp

Markera ett dagsavslut och gåt till andra fliken DETALJER eller dubbelklicka på raden, så öppnas ett nytt fönster där Du kan se alla detaljera.

Från detta fönster kan Du se alla kvitto som ingår i dagsavslutet genom att klicka på knappen VISA ALLA KVITTO FRÅN DAGSAVSLUT

Inloggning i låst kassa

När EuroShop låses (efter det antal sekunder passivitet som Du angett i inställningarna) visas detta fönster för inloggning.

Manuellt inloggning

Skriv in namn, lösenord och klicka OK.

Microprox inloggning

Microproxen består av en mottagare som placeras nära datorns tangentbord och ansluts till COM-porten, samt ett personligt ID-chip (ca 1x1 cm) som Du förslagsvis fäster på klockremmen. När ID-chipet kommer inom räckhåll för mottagaren, kan denna låsa ID-chipets nummer och jämför detta med användarinställningarna. Därmed kan mottagaren avgöra vem som står vid datorn och vilka rättigheter denna användare har. Och då sker inloggningen helt automatiskt.

Försäljning med avvikande pris

Denna funktion ger en extra flik i listan över DAGENS FÖRSÄLJNING som innehåller alla dagens försäljningar som ej skett till ordinarie pris.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.