Följ

Filial

I den vänstra övre delen på inställningar anger Du vad filialen (Din butik) skall göra, och vad centralen skall göra. Du kan välja mellan:

  • Låt centralen ta all fakturering (i filialen skapas då bara följesedlar som skickas till centralen som tar över all fakturering för hela kedjan)
  • Importera kunder från centralen (detta betyder att hela kedjan delar kundregister. Centralen kan göra arbetet med att hålla kundregistret aktuellt. Den som blir kund i en butik, finns i alla andra butiker också nästa dag)
  • Importera artiklar från centralen (detta betyder att hela kedjan delar artikelregister. Centralen kan göra arbetet med att hålla artikelregistret aktuellt)

Dock är det möjligt att ”vid sidan av” ha enbart lokala artiklar också.

TIPS ... För centralt vårdade artiklar kan de olika filialerna dessutom se varandras lagersiffror genom att klicka på knappen FILIAL i artikelregistret

I den vänstra nedre delen anger Du vilka mappar som skall användas för filer som skickas till centralen respektive hämtas från centralen. Här visas också datum för senaste import och export.

Till höger anger Du nummer och namn för de olika filialerna som finns i kedjan. För att snabbt kunna kontakta en filial, kan Du också ange t ex telefon och namn på den som skall kontaktas vid frågor om artiklar. Denna information visas intill respektive filials lagersiffror när Du klickar på FILIAL för att se en artikels lagersaldo.

OBS ... Filialerna måste numreras på samma sätt i centralen och i samtliga filialer.

Artikel

I artikelfönstret finns en kryssruta som anger om det centrala priset skall användas automatiskt eller ej.

  • Kund (i kundfönstret finns en kryssruta som anger om kunden är ”global”. Detta betyder att kunden skickas vidare till alla andra filialer inom kedjan)
  • Starta export till filialer (genom att klicka på knappen STARTA EXPORT skapas en fil som innehåller försäljningsstatistik, följesedlar om Du aktiverat central fakturering och nya kunder ( om Du aktiverat central kundvård. ​Denna fil läggs i utgående export-mappen, och måste därifrån skickas till centralen. Detta kan ske t ex med diskett, som e-post-bilaga, med ett automatiskt program som EuroFTP …
  • Starta import från centralen Genom att klicka på knappen STARTA IMPORT läses importfiler från centralen in. Dessa kan (beroende på vilka funktioner som aktiverats) innehålla, kunder, artiklar och andra filialers lagersiffror. Denna importfil skall läggas i import-mappen.. Dit kan den komma t ex med diskett, som e-post-bilaga, med ett automatiskt program som EuroFTP.

OBS ... Notera att centralen ej uppdaterar varugrupper och leverantörer som ej är kopplade till en artikel

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.